onsdag 8 juli 2009

Brevväxling

Det är alltid lika spännande att läsa andras brev, särskilt om det ligger i en bunt med gamla släktbrev från början av förra seklet. Teresia vars brevväxling med sin man, jag skrivit om tidigare, har här fått ett brev från Ellen Key på Strand i Alvastra, i samband med Teresias 50-årsdag.

Brevet lyder:

Strand 15/4 1919

Kära fru Eurén

Jag har två innehållsrika brev att tacka Er för och sista delen av Gröne Henrik! I bokstugan har jag påpekat den i korthet.

Ack må ni få någon ro nu när allt vad denna tid – med dess bryderier för alla husmödrar och med Er mans sjukdom – hopad av svårigheter. Jag menar även att fullända dr. Kellers lyrik och några av vilka Ni var god sända mig ett prov. Endast ett par rader borde ni se mera noggrant. (Texten här kan jag inte tyda helt, ej heller har jag lyckats hitta dessa strofer i någon Kellers dikter)
”Trink, so viel der wi??? hält
Von der goldnen über ??? der welt”
– den kan en översättningskonstnär som Ni få mycket bättre. Och de höra till diktens eviga (?) ord!
Men det var ej detta jag nu vill tala om; utan att jag önska Er rika goda nya år, nu när ni ingår i det halvsekel, som betyda att eftermiddagen är uppnådd och aftonen står vid vägens slut!
Må den senare delen icke bli för tung av bördor och mycket full av glädjeämnen,. Må Ni bli en lyckligt berikad moder, med mågar och sonhustrur och barnbarn! Må ni få se Er man snart frisk och ni hand i hand gå vägen, som för till skuggornas dal. Och må Era verk bli allt mer skattade i sitt värde och nya komma till det redan utmärkt och lyckligt fullbordade.
Jag har sökt verka för er sak, som först framlades avgörer och om den lyckas skulle gläda Eder. Men var sig så blir eller ej hoppas jag att ni under eget nästa livsskede skall få ökade fröjder och minskade bekymmer. Och att Ert livs afton må bli rik på det solsken som ett välfyllt livsverk breda över kvällens stunder!


Eder tillgivna E. Key med vilken Malin Blomsterberg förenar sig. (Malin Blomsterberg var Ellen Keys hembiträde)

Ellen Key och Tresia Eurén

2 kommentarer:

snowflake sa...

Vad fint hon formulerar sig om livets afton!
Jag har tre gånger om försökt komma in och se Ellen keys Strand, men dte är alltid stängt. Kanske gör jag ett nytt försök i sommar.

Ingrid sa...

Jag kan bara hålla med Snowflake. Brevskrivandets konst... tänk att få ett sådant brev.