onsdag 8 juli 2009

Beredskapen är god

Inte bara svenska sjukhus är överbelagda på sommaren.

Idag larmas det om överbeläggning på sjukhusen. Det verkar som både journalister och vårdpersonal och sjukhusledningar är förvånade över att det blir så. Det är knappast ett semester problem, utan snarare ett mer eller mindre ständigt närvarande problem som bara blir lite värre under semestertider.

I ett pressmeddelande från 22 april i år skriver sjukhusledningen för Karolinska sjukhuset, appropå årets besparingspaket:

Patientsäkerheten har varit i fokus under arbetet med åtgärdsprogrammet. Det har inte framkommit några farhågor att patientsäkerhetens kärna, som rör grundläggande säkerhet, skulle komma att försämras. Sjukhusledningen har trots det ansträngda ekonomiska läget initierat långsiktiga satsningar på säkrare läkemedelshantering och på att minska antalet vårdrelaterade infektioner, med syftet att förbättra säkerheten inom dessa områden. Den oro som har kommit fram har berört frågor om ledtider, tillgänglighet, väntetider och tillgång till vårdplatser. Sjukhusledningen kommer att följa detta och ha beredskap att korrigera om problem uppstår"

Det är alltså helt lugnt, sjukhusen har full kontroll på detta och kommer nu att korrigera problemen. Eller?

Artiklar: DN1, DN2, DN3, Dagens Medicin1, Dagens Medicin2, Dagens Medicin3, SR, SR2, SR3, SR4, HD, sSD, SsD2, HP, VLT, BLT, ÖP

Inga kommentarer: