lördag 29 november 2008

Å så ska staken fram

(English version below)

Dagens hälsorapport: Mår bra. Fjunet på flinten har börjat växa. Fick kommentaren igår att det ser ut som florsocker på huvudet. Vet inte om han menade att jag såg ut som en semla i huvudet eller om det är fjunet som är så ljust. Vi får väl se om man är gråhårig när det väl vuxit ut.

I morgon är det då adventus Domini och ska egentligen betyda början på en fyra veckor lång fasteperiod. Det är tur att man inte är så mycket lagd åt det religiösa hållet, så man kan fortsätta frossa lussebullar som vanligt. Som vanligt har jag varit ner på bageriet och köpt ett gäng lussebullar, som jag sedan packat i plastpåsar och lagt i frysen. När man sedan får besök kan man alltid lite nonchalant plocka fram en påse (underförstått: jag bakade några hundra lussebullar häromveckan).


Så, nu ska staken fram. Man går upp på vinden och plockar ner jul-lådan, dvs lådan på vilken det står skrivet ”julsaker” och som i en årlig ritual ska grävas fram bland bråten och bäras ner. Och liksom varje år konstaterar man att den egentligen bara innehåller, trasiga adventsstakar, där minst en glödlampa saknas, stora tussar med hoptrasslat glitter, ett par dussin udda kulor, samt diverse små smaklösa och tämligen bedagade julattiraljer.

Nåväl, som singel, farsa till en tonårsson så blir det här med julpyntandet ganska spartanskt (även om jag faktiskt har en manlig kompis vars julpyntande är både omfattande och utförd med näst intill vetenskaplig precision). Några ljus, ett par tomtar och sen är det klart (tills plastgranen ska fram vill säga).

Nu börjar också ångesten inför julklappsjakten. ”Shop until you drop”, syftet är ju att visa sin familj hur mycket man älskar dem”. Eller som min fina underbara son sa för några år sedan: ”Pappa, det viktiga med julen är inte hur många julklappar man får,…. nej, det viktiga är hur mycket de är värda”. Tänk om man kunde fått dem på leasing istället, ungarna alltså. Köpa loss dem efter 3 år eller byta ut dem mot en ny och uppdaterad.

Fast nu ska man ju köpa klapparna på internet, där man dessutom kan få dem inslagna och färdiga. Problemet med julklappar från internet är att man glömmer bort julklappsrimmen. När man slog in dem själv så hade man åtminstone tid att tänka till lite. Dessa ädelpekoral, helst med riktigt krystade nödrim är ju halva nöjet och sysselsättningen framför andra på uppesittarkvällen. (”Med toner rena som avloppsrör, här en CD med en elvisimitatör”, Eilert Pilarms greatest hits. Ett egenhändigt pekoral som jag inte helt utan viss stolthet gärna delar
med mig av).

En julklapp jag redan beställt till mig själv är ett exemplar av kulturtidskriften Glänta (jag upphör aldrig att förvåna mig själv). Men i ett av de senare numren finns en ordlista: ”Framtidens nyckelord”, vari man t.ex. kan läsa om ”Crazy Frog Syndrome”:

"Typ av störning som grundar sig i det märkliga antagandet att det sannolikt är man själv som är den eftersökta varje gång en mobilsignal ljuder. Den Crazy Frog-störda kännetecknas av ett något ryckigt rörelsemönster med frekventa inslag av letande i väska, tafsande på eget lår, grävande i innerficka osv. I många fall orsakar störningen även felhörningar och audiativa hallucinationer: man hör sin egen mobilmelodi även då telefonen ligger kvar på hallbordet där hemma, man tycker sig uppfatta MSN-signaler som i själva verket kommer från mikrovågsugnen i personalmatsalen, man snappar upp bruset av en sändande mobiltelefon i radion (och inbillar sig genast att man aktiverat ljudlös-funktionen på sin telefon, vilket i den Crazy Frog-stördas fall är lika osannolikt som att hon lämnat hemmet naken), känner fiktiva vibrationer i byxfickan. Fall har även konstaterats där personer säger sig ha drabbats av synstörningar, där symbolerna för Ett nytt meddelande respektive Ett nytt mail har dykt upp i synfältet, på samma sätt som ett alltför extensivt Tetrisspelande orsakar fallande geometriska figurer på näthinnan vid insomningsförsök. Störningen kan hänga ihop med en längtan efter kontakt, en oro för att bli lämnad ensam med sina tankar eller för att bli sedd som den socialt minst åtråvärda, men även en omvänd rädsla kan vara orsaken.
(Se även FRA©ebooknoja, Kortkommandoavund) "English Version

Todays health report: I am feeling quite well today. My hair has started to grow again. Even though it is very short still, it looks like it may be lighter than before. We will have to see if it has turned all grey when it becomes a bit longer.

Tomorrow it is Adventus Domini, which really should mean the start of a 4 week long period of fasting. However, not being religious at all, I can continue to stuff myself with Lussebuns. As usual, I went to the bakery and bought some buns and ginger cookies. The buns I then put in plastic bags in my freezer. So when I get visitors, I can always take them out, implying that I have baked them myself).

And now, I need to go through all the Christmas things. Most of them are stored in boxes in the attic, and needs to be dug out. This ritual is done every year. And every year I discover that most of the things are old, broken and generally in a terrible state.

Well, being single, dad to a teenage son, Christmas decoration is not that big a thing (even though I have a friend who has actually made Christmas decoration into a major activity of almost scientific proportions). So, for us it is usually enough with some candles, Santa Claus and that is it (until the plastic Christmas tree is brought down).

Now the hunt for Christmas presents also starts. Shop until you drop, the main purpose is to shop as much as possible to show your family how much you love them. Or as my wonderful son said a couple of years ago. “Dad, the important thing with Christmas is not the number of presents you get…No, the important thing is the total value of them”. Sometimes I think it is a pity that you cannot lease them, the kids that is. Either you buy them out after three years, or you give them back and get new and more updated ones instead.

Well, I have already ordered a Christmas present to myself. It is a dictionary of future words. For instance you can read about the “Crazy Frog Syndrome”:

“A type of disorder based on the assumption that it is always yourself that are sought after when a mobile phone rings. The person with the disorder easily characterized by his or her somewhat twitching movements with frequent searching in their handbags, touching their thighs, digging of their pockets etc. In many cases it is also triggered by auditative hallucinations: i.e., you hear your own mobile signal also when your phone is turned off, and you tend think that you are hearing MSN-chat signals, when in fact the sounds are coming from the microwave in the canteen, and you hear the noise of a sending mobile phone on the radio (imagining that you by mistake has set the mobile into silent mode, which for a person with the Crazy frog syndrome is as probable as leaving the home naked) and, imagines vibrations in the pocket. There are also cases where persons tells about seeing symbols for “new message” and “new email”, in the same way as intensive Tetris-playing may cause the person to see falling geometric symbols, when trying to sleep. The disorder is thought to be connected to a desire for contact, a concern for being left alone or be viewed as the socially least desirable. But also the opposite could be the cause. "

onsdag 26 november 2008

Dags för julkort?


(English version below)

Mår bättre idag. Hostan är bättre och andningen mycket bättre.

Med tanke på att posten skickat ut information om datum för julkort, så slog mig en tanke.

Som sjukskriven har man ju lite mer tid än vanligt. I normala fall stressar man omkring hela hösten för att ett vecka före jul upptäcka att det är just en vecka kvar till jul. Och när man klockan sju kvällen innan julafton står på NK och rafsar ihop lite presenter på måfå (för att täcka in alla man glömt och för att man inte har hunnit planera inköpen), så för bannar man sig för att man inte planerat bättre. När man sedan sent omsider kommer hem så ligger de där. Bunten med julkort från alla i familjen, släkten och bekantskapskretsen som man glömt skicka julkort till. Och så tvingas man åter skamset skicka julkort som kommer fram lagom till trettondagen, med klämkäcka ”God fortsättning”. Och alla förstår att du inte har spenderat en tanke på alla dessa människor utan helt enkelt glömt bort dem trots att de tänkt på dig.

Men som sagt, nu har man ju tid. Tid att planera för att ge igen. Fast det ska ju ske med lite finess och det finns ju ett antal etikettsregler när det gäller att skicka julkort. Julhälsningar får t.ex. aldrig skickas som SMS, MMS, e-mail och inte heller på firmans julkort. Allt sådant är tabu, nej, det ska vara exklusiva julkort med kuvert, helst egenhändigt utsmyckade (förutsatt att man har lite konstnärlig ådra, vilket exkluderar undertecknad från sådana utsvävningar). Egentligen finns det bara ett tveksamt undantag: Julkort gjorda med egna fotografier. Värsta sorten är ju kortet på en eller flera små battingar iklädda tomtedräkter och under står det t.ex. ”God Jul önskar familjen Olsson”. Vilken jäkla Olsson det är har man inte en susning om eftersom man aldrig sett ungarna förut.


Julkort som stödjer något behjärtansvärt fungerar också, t.ex. Rädda Barnen, Cancerfonden, Unicef (med motiv målade av internationella näshårsmålare), eller till stöd för det utrotningshotade filippinska jättepungsvinet. Då visar man ju också upp en klädsam givmildhet när man villigt betalar 25 kronor för julkortet därför att 35 öre går till välgörande ändamål.

Sen ska man tänka expansivt när det gäller mottagarlistan. Självklart ska bryllingen man träffade på släktträffen för åtta år sedan inkluderas. Skulle man dessutom få kort över så kan man ju alltid skicka dem till folk man inte känner. Och sedan kan man avnjuta tanken på den glädje det skapat för att inte tala om förvirring.Jag har spenderat halva dagen med att försöka förstå det här med sjuklön och andra ersättningar man får som sjuk. Första 14 dagarna betalar arbetsgivaren full lön (med en karensdag), dag 15-90 får man från försäkringskassan samt för tjänstemän, avtalsmässigt sjuklönetillägg på 10% av lön upp till 10 basbelopp, samt 90% av lön överstigande 10 basbelopp. Efter 90 dagar (eller om man är sjukskriven mer än 105 dagar under en 12 månadersperiod) försvinner ersättningen från arbetsgivaren och istället får man enligt avtal ersättning från Alecta med 10% av lön upp till 307 500 och med 65% av lön mellan 307 000 och 960 000 och med 32,5% av lön mellan 960 000 och 1440 000 kronor. Detta får man tillsvidare förutom de 10% upp till 307 500, som man bara får upp till 360 dagar. Hur enkelt som helst.

Förstår bara inte hur min arbetsgivare har kunnat missa det.

English Version

Feeling better, cough is better and the breathing is much better.

Being on sick leave you have more time than usual. Normally you rush around working, and it is usually really hectic in October, November and December. So, usually a week before Christmas you discover it is only one week before Christmas! So when you are standing at 7 pm in the department store picking whatever could do as a Christmas present (just to cover the case that you have forgotten someone). And then finally when you get home late in the evening, it is laying there on the floor. The pile of Christmas cards from all your family, relatives and friends that you have forgotten to send Christmas cards to.

So, yet again, you feel ashamed and send off a bunch of Happy New Year cards to all these people who thought of you at least so much that they remembered to send you a Christmas card. And now they all know that you did not.

But, as I said, being on sick leave gives you a bit more time. It is time for revenge. Sending Christmas cards is an important activity and there are rules to follow. Even though it may seem to be the simplest way, Christmas greetings should never be send as SMS, MMS or as e-mail, nor should the company's Christmas cards be used for personal greetings.

No, preferably the cards should be carefully selected. They should be big and put in an envelope. The can be handmade (as long as it is done by a professional or someone with some kind of artistic skills, which exclude yours truly). The ones made with one of your own photographs of the family can be ok, but do not use one where only your kids are included. Getting a card from "family x" only showing a couple of small brats you have never seen before can be quite irritating, especially if you know several family Xs.

Of course also a card that supports some praiseworthy cause is acceptable, such as Unicef, Cancer research, or some nearly extinct species of Tasmanian caterpillars. When it comes to selecting who to send a card, you should think out of the box. Of course you should include your fourth cousin on your father’s side that you met eight years ago, and why not include a number of people that you do not know. It will probably cause a lot of joy (and confusion).

But, today I have spent half the day trying to figure out if I am getting what I should in terms of compensation from my health insurance, employer and state. So far, I still think I am getting too little, but I am not sure. The rules and regulations are quite confusing. But in any case, the compensation is quite generous.

måndag 24 november 2008

Vardagshjältar


(English version below)

Idag var jag till KS för att kolla upp min hosta och min tunga andning. Efter blodprover, 2 timmars väntan, läkarundersökning, 1 timmes väntan, lungröntgen, 1 timmes väntan och slutligen diskussion med läkaren kom vi fram till att det inte fanns några tecken på återfall, blodpropp, hjärtsvikt eller infektion. Det troligaste är fortfarande att slemhinnorna är överkänsliga och producerar ibland lite mycket slem.

Det kändes först lite snopet. Här har man gått och undersökt sig så många gånger och kommit tillbaka med än det en än det andra, och nu hade man inte ens en liten blodpropp. Men den överglänsande känslan var ändå lättnad och glädje. Jag ska på mitt ordinarie läkarbesök nästa måndag. Har det inte blivit bättre så blir det en datortomografi. Så man får fortsätta hålla en liten tumme i alla fall.

I taxin på väg hem så blev jag körd av Stockholms mest politiskt inkorrekte taxichaufför. Han berättade om hans dumma kompis som gått och köpt vinterdäck utan dubbar. Nej, dubbar ska det vara. Och fick han bestämma helt själv skulle de sitta på en SUV med riktig fyrhjulsdrift. ”Man e ju mån om sin egen sekerhet”. Tänkte föreslå att det finns ju pansarvagnar också, billiga dessutom nu när försvaret dragit ner så mycket.


Nu har förlagen utnämnt den mest lönsamma författaren (”kvalitet och kommersialism”), och då väljer man någon så tråkig som PO Enquist. Lägg ner Augustpriset. Något så dumt som att ha ett pris vars främsta syfte är till för att sälja fler böcker, får man leta efter.

Nej, dagens vinnare i kategorin vardagshjältar måste nog vara postens och citymails cykelburna brevbärare. Jag såg en kvinnlig sådan idag, i snömodden, i motvind, i uppförsbacke, med stora postväskor på vardera sidan cykeln. Något att tänka på när man tycker man har ett tråkigt jobb (vilket dock inte hänt mig ännu). Min post brukar komma kring elvasnåret på förmiddagen, idag kom den 17.55.

English Version

(As a background to those who do not live in Sweden, we had a real snowstorm that last couple of days. You can see some pictures on the following link).

Today I went to the hospital to check on my coughing and breathing problems. After having taken some blood tests, 2 hours of waiting, examined by my doctor, 1 hour of waiting, x-ray of my lungs, 1 hour of waiting, meeting with my doctor again, it was finally decided that it was not a blood clot, no problem with my heart, no sign of a relapse, nor any signs of infection, but maybe it is my membranes in my throat that is a bit oversensitive and irritated after the highdose chemo.

At first it almost felt a bit disappointing, they usually find something terrible, at least they have done so the last four or five times. But then of course the overall feeling was that of relief and happiness. I have my regular appointment next Monday, and if it is not better by then, they will send me to a CT scan. So, I will still need to have a couple of fingers crossed, they do not find anything.

The taxi I took home from hospital was driven by a very politically incorrect driver. He told me about his stupid friend who had bought winter tires without studs (there is an ongoing discussion in the town hall about banning the use of tires with studs as they pollute the air by tearing small particles from the tarmac.). So this taxidriver said that if he could decide he would be driving a big SUV with “true” 4-wheel drive, and of course with winter tires with studs. He said is main priority was his own safety and did not give s..t about the environment. I almost suggested to him that he could always by himself a tank. They are quite cheap nowadays as the Swedish military has been cutting down so much.

Today, the Swedish publishers have appointed the winner of the August prize. The main objective with the August prize is to promote the selling of books, so the winner is selected based on quality and commercialism. So, this year they selected an old, ex alcoholic, and in my opinion boring writer.

Instead I have appointed today’s heroes, the postmen and postwomen on bicycle. On the way home I saw a female postman on her bicycle, on the snowy road, in the wind, riding uphill, with big mailbags on the side of the bike. That is really something to think about when you find your own job boring sometimes. I usually get my mail around 11 a.m., today I got it at 5.55 p.m.

torsdag 20 november 2008

Lymfom / LymphomaLime-gröna bandet - Lymfom


(English version below)

Dagens blogg riktar sig framförallt till nya läsare. Jag vet att ni inte är så många, men det finns trots allt en del som tycks komma in via en google sökning på ”lymfom” i olika varianter. För dessa som säkerligen förväntar sig information om den här cancerformen blir kanske lite besvikna när man hamnar på en blogg som verkar mindre seriös.

När man söker information på nätet så är det viktigt att inse, och det gäller då särskilt när så pass viktiga saker som cancerdiagnoser, prognoser och statistik, är att man är ordentligt kritisk och verkligen sätter sig in i vad det är för information som står där.

Några av mina egna lärdomar av information på nätet:
 • Mycket av informationen är gammal. Cancerforskningen och utveckling av behandling går väldigt fort. Så bara för att det står att prognosen är dålig behöver det inte gälla idag.

 • Läs inte prognosstatistik. Det är svårt att bedöma vad som faktiskt menas. Att överlevnadschansen är 45% behöver inte vara dålig, om det t.ex. gäller en cancer som framförallt drabbar äldre (70+), men är man själv 25 så blir man rädd trots att det för 25 åringar kanske är 98%. Procenten har ingen betydelse. För egen del så sa man till mig att risken för återfall var 1-2%. Då spelar det egentligen ingen roll om man tillhör dessa 1-2%. Utgångspunkten måste ändå vara för alla att överlevnadschansen är 100% till motsatsen har bevisats. Det är ändå sättet att hantera dessa risker på ett vettigt sätt. Visst finns det kanske saker som man bör ändra på men dessa är ändå saker som man oavsett cancer eller inte bör göra (fixa Vita arkivet, se till att ha ordning på sina papper, umgås med dem man älskar och tala om det för dem osv.).

 • Det finns mycket oseriös information om cancerbehandlingar. Framförallt inom kvacksalveriet, dvs. den s.k. alternativmedicinen. Deras argumentation är alltid densamma, dvs. en eller fler av följande:
  - Skolmedicinen är i maskopi med läkemedelsindustrin
  - 1000 år av tradition är mycket starkare än några tester anpassade för skolmedicin
  - Anekdotiska berättelser från personer som ”blivit” botade
  - Dubbelblinda tester kan man inte göra
  - ”Medicinen” är individuellt anpassad
  - osv
  I slutändan handlar det om att medvetet (och i enstaka fall av total okunnighet, omedvetet) lura desperata människor på pengar.

 • En typ av information som ger en mer positiv bild än vad som är fallet i verkligheten (vilket kan ändå vara bra ibland), är grupper på t.ex. Facebook, där man kan finna andra som har eller har haft lymfom i olika varianter. Det är givetvis motiverande att läsa om alla som blivit av med sin cancer eller som levt i 5-10 år med den. Man får dock inte glömma att de som inte överlevt finns då givetvis inte representerade.

Så, en kort bakgrund till den här bloggen.

I slutet av september 2007 fick jag diagnosen diffust storcellig B-cells lymfom, grad IIIB, dvs en variant av Non-Hodgkins lymfom. Jag är inte medicinskt skolad, så den information jag lämnar här, som dock troligen är korrekt, är sådant som jag läst eller fått höra av läkare och andra lymfom patienter. Jag genomgick en standardbehandling R-CHOP14-6+2 (dvs. cellgifter var 14e dag 6+2 gånger där de sista 2 enbart var ”R”, dvs Rituximab, alltså antigener). Avslutade behandlingen 7 januari, gjorde en PET scan i mars där man konstaterade att inga spår at cancern fanns kvar.

I juni fick jag mitt återfall, med nya svullna lymfkörtlar i bröstet som orsakade Vena Cava Superior Syndrom. Har i sommar genomgått 15 omgångar med cellgifter enligt ICE, därefter stamcellsskörd och sedan 9 omgångar med högdos behandling av cellgifter (MIME) och därefter stamcellstransplantation. Vena Cava syndromet orsakade också att jag fick en mängd blodproppar i bröstet, vilket lett till att jag dagligen måste ta en spruta med blodförtunnande medel. Också den stora mängden kortison utlöste diabetes (som nu är på tillbakagång), som i sin tur givit mig neuropati i fötter och i viss mån i händer, samt påverkat min syn (tillfälligt).

Det finns flera olika varianter av lymfom och dessutom närbesläktade sjukdomar som leukemi och myelom. Det som är gemensamt för dessa är att det sjuka sitter antingen i benmärgen eller i lymfkörtlarna och påverkar olika delar av blodet. Även lymfom kan sprida sig till benmärgen.

Lymfom är i princip omöjlig att själv upptäcka/diagnosticera. Ibland är symptomen enbart svettningar och viktnedgång, ibland kan det vara en knöl på halsen, en smärta i njurtrakten, ibland kan det likna en stroke, dvs. svårt med tal och balans. Allt beroende på var och vilka lymfkörtlar som svullnat upp och om det spridit sig t.ex. till centrala nervsystemet.

I mitt fall så började det som en diffust molande värk i trakten av vänster njure, sen kom torrhostan, svettningarna, viktnedgången, hög vilopuls, svårigheter att svälja. Mina förstorade lymfkörtlar satt framförallt i ljumske och mage, men det var en i närheten av binjuren, samt de i hals och nära bronkerna som jag märkte av. Det finns dock andra skäl till att en lymfkörtel är förstorad, nämligen det vanliga skälet, dvs. att man har en infektion.

Min variant av lymfom är aggressivt, dvs. att det växer snabbt. I det här fallet behöver det inte vara negativt, för det innebär också att det är ”svagt” dvs. reagerar bra på cellgifter. Det som kan göra det allvarligt är om man t.ex. får en allvarligare infektion under cellgiftsbehandlingen. T.ex. om jag hade fått lunginflammation under mina första cellgiftsbehandlingar, eftersom jag redan av lymfomet hade hosta och andningsproblem, om jag då både får lunginflammation och tvingas göra uppehåll i cellgiftsbehandlingen (dvs., med risk att lymfkörtlarna börjar växa igen), kan det bli livshotande.

Liten faktaruta om Lymfom:

Blod består av:

 1. Erytrocyter (röda blodkroppar) som kör runt syre i blodet

 2. Leukocyter (vita blodkroppar, 7 olika varianter), bryter ner bakterier och bildar var, bildar antigener, hanterar immunförsvaret.

 3. Trombocyter (blodplättar) hanterar blodkoagulering.

Lymfom angriper Leukocyterna.

Lymfom

1. Hodgkins lymfom: låg aggressivitet, lågmalignt lymfom
2. Non-Hodgkins lymfom:

Indolenta lymfom (lågmaligna lymfom)
- Kronisk lymfatisk leukemi
- Follikulärt lymfom
- Hårcellsleukemi
- Marginalzonslymfom (MALT-lymfom)

Aggresiva(högmaligna lymfom)
- Diffust storcellig B-cellslymfom
- Midiastinalt storcelligt B-cells lymfom
- Mantelcellslymfom
- Follikulärt lymfom grad III
- Prolymfocytleukemi

Mycket aggressiva lymfom
- Burkitts lymfom
- B-prekursor lymfom (B-ALL)
- T-prekursorlymfom (T-ALL)

Vardera av dessa har sedan ett antal undergrupper. Även om de har det gemensamt att de har sitt ursprung i lymfkörtlarna och påverkar de vita blodkropparna, så har de lite olika diagnos, behandling och prognos.Vissa av dem vet man något om vad som orsakar dem (Burkitts: De som har Epstein-Barr virus,dvs körtelfeber och har Malaria, har en större risk att få Burkitts lymfom. En variants om är ovanlig i väst men ganska vanlig i t.ex. Afrika).

Andra informationskällor:

Lymphoma org (England)

Lymphoma-net.org (sponsrad av Roche)

The Leukemia and Lymphoma Society


Facebook grupper:

 • Hodgkin's Lymphoma and Non Hodgkin's Lymphoma Survivors and Supporters
 • Leukemia and Lymphoma Awareness
 • Non Hodgkin's Lymphoma (NHL)
 • Lymphoma/ Hodgkins
 • Blodcancer-Leukemier-Lymfom
 • Hodgkin's Lymphoma Fighters and Survivors
 • Fight Against Lymphoma Cancer!!

Böcker:

Den enda av värde jag funnit är:

Living with Lymphoma. Av Elisabeth M. Adler


English Version


Today’s blog post is mainly for new readers. I know that there are not that many, but most of the new ones seem to come by searching google for “lymphoma”. And I guess it might be a bit both confusing and disappointing to find a blog that does not seem to have that much information about lymphoma.

When searching the net for information it is important to really try to understand what information you are actually getting and what the sources are for that information. This is especially important if you are newly diagnosed with something as frightening as cancer (or any other potentially deadly disease).

Some things that I have learned so far about cancer information on the net:

 • A lot of the information is old. New knowledge, procedures and medicines are popping up all the time. So even if the information you just read on the net says that prognosis is bad, there is quite a good chance that it is not true anymore.

 • Do not read survival statistics. First of all they are difficult to interpret. A low survival rate may be because a large portion of the cancer patients are very old and tend to die within a few years anyways. Also, an x% survival rate does not really mean anything if you are in the other y%. Personally I see my survival rate as being 100% until proven otherwise. The main reason is really that you should focus on living a good life independent of if you live 3 months more or 30 years more. Even with 30 more years, you should try to have your finances in order, wills and any information to your family and relatives on how you want your funeral and stuff be handled, ensure that your insurances will provide for your family and children after you have died. And also that you tell the people that you love, that you love them. But all this you should do irrespectively of cancer or not. So focus on a 100% survival rate.

 • There is also a lot of fraudulent information about treatment of cancer. You can often find it under the heading “Complementary and alternative medicine”. The argumentation for these treatments and so called medicines falls under one or more of the following categories:
  - School medicine is working in collusion with the medical industry
  - The fact that it is an ancient medicine that has been used for 1000 years is proof enough
  - Anecdotal stories about people being cured
  - You cannot test these medicines with double blind tests. These medicines are individually customized.
  - and so on

 • Often it is very deceptive. But in the end it is all about luring desperate people into paying loads of money for useless and in many cases, dangerous chemicals and herbs.

 • One type of information that tends to give you a positive picture of cancer and survival etc, are groups in Facebook. It is a great source of information and contacts with other people with the same conditions and situation. However, the people in the groups are only the ones that have survived. It is easy to forget and you tend to get a picture that everyone survives and lives on forever.

So, finally a short background to this blog.

At the end of September 2007, I got diagnosed with Diffuse Large B-Cell Lymphoma which is common type of non-Hodgkins lymphoma. I do not have a medical background, so the information I am leaving hear are things that I have experienced, read or been told by my doctors (or other patients).

I went through a standard procedure called R-CHOP14, 6+2 (i.e., 8 rounds of chemo therapy every 2nd week, but the last 2 only contained Rituximab, which is an antigen). The last treatment I got on January 7, 2008. I had a PET-scan in March which showed no remaining cancer activity.

In June, 2008, I had my relapse. Swollen lymphnodes in my chest caused a Vena Cava Superior syndrome. During the summer and fall, I had 15 rounds of chemo treatment (ICE), then a stem cell harvest and, then 9 rounds of high-dose chemo (MIME) and, then finally a stem cell transplant in October. During all this I have spent many days in hospital, made numerous x-rays of lungs, throat and chest, CT-scans of chest and belly, biopsies, bone marrow tests, had 2 Port-A-Caths inserted and removed, Picline inserted and removed. And probably hundreds of bloodtests.

There are a number of different types of lymphoma and also a lot of closely related diseases, such as leukemia and myeloma. What is common is that they all affect the blood. Leukemia and Myeloma sits in the bonemarrow and affects the red blood cells. Lymphoma sits in the lymphnodes and affects the white blood cells (lymphoma can spread into the bonemarrow as well).

Important to understand is that you cannot diagnose or discover yourself that you have lymphoma (always go to a doctor/hematologist/oncologist). The symptoms can vary so much and be very vague. Symptoms of lymphoma can be nightly sweats, loss of weight, pain, a lump on the throat, swelling of the neck, problems with balance or speech (if it is spread into the Central nerve system).

In my case it started with pain in the kidney region, and then I had dry cough, sweats, weight loss, high pulse, difficulties to swallow. My enlarged lymphnodes where in my groin, stomach, chest, lungs, throat and left kidney. But it was only the ones in my throat and near my kidney that I felt, the largest one in my groin I did not feel.

There are natural reasons for enlarged lymph nodes, namely infections. The normal size of a lymphnode is about the size of a grain of rice. When you get an infection it can grow to about 2 centimeters in diameter, if it is larger than that it is usually an indication of lymphoma. My largest one was 6*4*4 centimeters.

The type of lymphoma I have is an aggressive type, i.e., it grows fast. However, in this case it is not that negative, because lymphoma is because of this a fairly “weak” cancer compared too many other (e.g, lung cancer), and responds usually very well to chemo therapy. Of course if you have enlarged lymphnodes in e.g, mediastinum or pressing on your lungs, getting pneumonia during chemo sessions can be very dangerous as you may have to halt the chemo (meaning that the nodes will start to grow).

Some Lymphoma facts:

Blood consist of:

 1. Eurotrocytes (red bloodcells), with the purpose of getting oxygen around

 2. Leukocytes (white bloodcells), 7 different types, with the purpose of breaking down bacteria, making puss, making antigenes and handling the immune system.

 3. Trombocytes (plasma), with the purpose of handling the coagulation of the blood.

Lymphoma affects the Leukocytes

Different types of lymphoma

1. Hodgkins lymphoma

2. Non-Hodgkins Lymphoma:

Indolent lymphoma (low aggressive, low malignity)
- Chronical lymphatic leukemia
- Follicular lymphoma
- Haircell leukemia
- Marginalzone lymphoma (MALT-Lymphoma)

Aggressive lymphomas (highly malignant)
- Diffuse large B-Cell lymphoma
- Mediastinal large B-cell lymphoma
- Mantelcell lymphoma
- Follicular lymphoma grade III
- Prolymphocyte leukemia

Highly aggressive lymphomas
- Burkitts lymphoma
- B-Precursor lymphoma (B-ALL)
- T-Precursor lymphoma (T-ALL)

Each one of these can then be broken down to different sub-groups. So, even if they all have in common that the start in the lymph system, they all have different diagnosis, symptoms and prognosis. In some cases they know what triggers them but in most cases not. The Burkitts lymphoma has some connection with the Epstein-Barr virus (causing the kissing disease) and Malaria. So, it is not that common in western countries, but in e.g., Africa.

Other sources of information:

Lymphoma org (English)

Lymphoma-net.org (sponsored by Roche)

The Leukemia and Lymphoma Society

Facebook groups:

 • Hodgkin's Lymphoma and Non Hodgkin's Lymphoma Survivors and Supporters
 • Leukemia and Lymphoma Awareness
 • Non Hodgkin's Lymphoma (NHL)
 • Lymphoma/ Hodgkins
 • Hodgkin's Lymphoma Fighters and Survivors
 • Fight Against Lymphoma Cancer!!

Books: (The only one I found worth reading):

Living with Lymphoma. By Elisabeth M. Adler

FingertoppskänslaEn domare i USA har kommit fram till att det för flera av fångarna som sitter i fånglägret Guantanamo, saknas varje form av hållbart bevis för det de anklagas för. Tur att man kom på det så snabbt. De har ju bara suttit inlåsta i 6 år.Styrelseordföranden för de tre största biltillverkarna i USA har åkt till Washington för att ansöka om 25 000 000 000 US dollar för att rädda sina företag som de kört i botten. Till Washington åkte de i sina privata jetplan. Till skillnad från senatorer och andra regeringstjänstemän som får åka "kommunalt", så anser sig dessa av säkerhetsskäl vara motiverade att åka egna flygplan. Man kan kanske förstå att de har skaffat sig många fiender
under åren med en sådan total avsaknad av fingertoppskänsla.

Nya PS3 med 160 Gb hårddisk lanseras i november. Riktpris omkring 500 US dollar i USA. Får man gissa att den kommer kosta kring 5000 Sek i Sverige. Till det ska väl också tilläggas att den inte är bakåtkompatibel, dvs alla spel får man sälja tillbaka till affären för en femtedel, för att sedan köpa nya spel som kostar åtskilliga hundralappar mer. Enda hoppet är väl att lanseringen i Sverige blir försenad till efter jul.

För egen del kvarstår hostan och tungandningen. Om inget blir sämre (eller bättre) så ska jag träffa läkaren på måndag.

English version


A US federal judge has ordered the release of five Guantanamo detainees. He said that the US government failed to show that they were enemy combatants, and they should be released because the government failed to show by a preponderance of evidence that any of them had planned to travel to Afghanistan to take up arms against the United States and its allies, as the government claimed. I am glad the so quickly found this out. It would have been terrible if they had been detained for a longer period without any reason.The five have been detained since 2002.

The CEOs for the top 3 car manufacturers in the US have travelled from Detroit to Washington to kindly ask for 25 000 000 000 US dollars to be able to save the companies that they have mismanaged to the edge of bankruptcy. To get to Washington they all took their own corporate jets. Unlike US senators and other top ranked officials that travel on regular commercial flights, these argued that they needed to do it for security reasons (and that bringing up this issue was diverting the attention from the much more important issue, as one GM spokesperson said). I guess these guys needs extra security with their total lack of sensitivity and social competence. It is like showing up at a soup kitchen in a high hat and tuxedo, as someone said.

The new PS3 from Sony is planned to be released in November, guaranteeing yet another Christmas with whining kids pestering their poor parents to buy them yet another 500 dollar Christmas present. And it is not even backward compatible, so all the PS2 games are useless.However, it is said that PS3 is a pretty good Blueray player. So now you can replace your DVDs with the same movies but for twice the price. Great!

As for myself, I still have the cough and somewhat difficult to breath. But unless it gets worse, I will try to get an appointment with my doctor on Monday.

tisdag 18 november 2008

Bloggistens synliggörande


(English version below)

Idag vill jag börja med att synligöra bloggens betydelse för ett människovärdigare samhälle. Som bloggare söker jag ge röst åt det spruckna och undanskuffade. Ibland tror jag att det är det mest radikala i en tid där mänsklig erfarenhet är så impopulärt.

Vi är alldeles för låsta vid redovisning och revision enligt gamla mönster och strukturer. Istället för att stirra oss blinda på siffror, intäkter, antal läsare till största ekonomiska effektivitet måste vi på allvar utmana tanken på hur man skulle organisera bloggandet på ett annat sätt och modernisera den bloggmässiga revisionen.

Man bör inrätta en grupp norrkonsulenter som jobbar för att sprida bloggar till barn, ungdom och vuxna i de nordligaste länen. För att arrangera blogg-access i kommuner som Sorsele, Gäddede och Ånge behövs mer pengar. Man kan fråga sig vad som händer om bloggen vänder ryggen mot norrlands inland. Ett beprövat och billigt och effektivt sätt för att öka utbudet av bloggaccess är att staten och landstingen ökar sina stöd till bloggare som arrangerar fria bloggsajter.

Ett annat förslag är att bidragsstöda ettårskontrakt, s.k. residencies för bloggare på alla statliga institutioner. Dvs en bloggare ska kunna arbeta på en annan blogg med full betalning under ett år.

Stöd och uppmuntra även bloggar som ingen vill läsa. Byt fokus från bloggläsare till bloggare.
Livstidslön till alla bloggare. Skattebefria all bloggverksamhet. Lika stort statligt stöd till bloggverksamhet som till sport. Subventionera bloggares datorer. Hyresbefrielse för lokaler där bloggar produceras.

Ja, det är nog bäst jag slutar här innan någon blir alldeles övertygad om att något slagit slint.

Byt ut orden ”blogg”, ”bloggare” etc. i texten ovan mot ordet ”kultur” och ”kulturarbetare”, så får ni ett stickprov av vad den nya skuggutredningen (Den alternativa kulturutredningen) tycker om hur kultur skall hanteras och finansieras i Sverige.

I en tid när hela världen hamnat i en finansiell kris, länder störtdyker in i en lågkonjunktur och troligen en depression, när tiotusentals varslas, blir arbetslösa, förlorar sina hem. Ja, då slåss man för att mer skattepengar ska gå till att finansiera konstyttringar som ingen vill se, ingen vill betala för på platser där ingen bor. Man vill sätta ihop stora kulturarbetargrupper som får arbeta på långtidskontrakt med vad de själva vill oberoende av om någon är intresserad av resultatet eller inte. Dels därför att man på så sättet sysselsätter så många andra (jag antar att de menar alla vi andra som tvingas arbeta och betala skatt för att försörja dem), dels därför att med en fri men ändock statligt finansierad kultur, så blir kommunikationen mellan människor så mycket bättre, människovärdigheten kommer tillbaka, det blir fred på jorden och alla människor lyckliga. Se vidare http://www.skuggutredningen.se/web/pages/inkomna.php.

Visst är kultur viktig, men det måste ju också finnas dem som drar in lite pengar till statskassan. T.ex. så jag kan få min sjukpenning och mina läkemedel betalada. Men snacka om dålig tajming.

För övrigt så har väl dagen inte varit den bästa. Jag hörde från en kompis att en av de tidigare cheferna på jobbet: Ingvar Larsson, hade avlidit, bara 57 år gammal. Det stod inte hur, men oavsett det är det tråkigt när någon går bort i förtid. Tankarna går givetvis till hans maka och 5 barn.
De senaste dagarna har jag gått omkring med en lite retlig hosta och lite tungt att andas tidvis. Det är inte någon infektion, även om jag ett tag trodde det när temperaturen gick från 37.1 till 37.3 på 10 minuter. Men när den sedan stannade där så insåg jag att det inte var det. Återstår då att det är återbildningen av slemhinnor som retar och bildar slem i bronkerna (eftersom hostan kom redan när jag kom hem från sjukhuset), eller så är det en liten blodpropp i lungan (inte helt otroligt med tanke på alla andra proppar jag har i bröstet och det höga kolesterolvärdet). Eller så är det alternativet jag inte vill tänka på. Om det inte blir sämre men ändå kvarstår nästa vecka så ska jag höra med läkaren på dagvården dit jag ska för blodprover, vad det kan vara. Fingers crossed.

Och ändå, så borde det vara vad som helst utom det. Förra gången tog det 6 månader, att det nu efter en dunderkur av cellgifter skulle komma tillbaka så snabbt är helt enkelt inte logiskt eller trovärdigt. Men man kan inte låta bli att oroa sig.

English Version

The Swedish government is doing an investigation and review of the Swedish culture, and especially on how tax money is spent on different forms of culture.
At the same time a group of people working in independent theater groups and other culture organizations, groups and so on, started a parallel review and investigation. Of course with the perspective of those being financed by tax money and those who are not financed by tax money but argue that they should.

So, at the same time the world is being hit by a financial crisis unheard of since the 1930s, where people are losing their jobs, their homes, these guys argue that culture, and especially those forms of culture that are not asked for, nor having anyone wanting to pay for, to be financed so that they can be spread to areas of the country where nobody lives.

As, part of their arguments is of course that culture improves communication between people, improving respect for human rights and ultimately peace on earth and everybody's happiness.
Of course culture is important, but not everybody can sit all day and read my blog. Some one needs to be out there working and paying tax, so that I can get my sickness benefits and medical bills paid.

Well, the timing for the review was pretty awful.

Today has not been the best of days. The weather was awful; it got dark already at 3.30 pm. Then a friend told me that one of the former managers at work had passed away only 57 years old. I read the obituary, but it did not say how. It is sad when someone dies so young. My thoughts go to his wife and 5 children.

The last couple of days I have had a cough and from time to time a bit hard to breath. I know it is not an infection (no fever). I am still guessing it has to do with the recovery of my mucous membranes and that it could cause irritation and maybe fluid in the lungs, secondly it could be a small blood clot in my lungs causing it (not improbably with all my clots I have in my chest and the high cholesterol level). And then there is the alternative I do not want to think about.
If it does not get better until next week, I will try to meet one of my doctors next week when I go for some blood tests. Fingers crossed.

Still, medically, logically, time wise it should be anything but that. Last time it took 6 months to come back. And after all these much heavier chemo sessions, that it should be back after just a month I just cannot believe. Still, you cannot stop worrying.

lördag 15 november 2008

Intekteell street cred


(English version below)

Att skriva blogg handlar nog lika mycket om att kunna skriva bra om ingenting, som att berätta något intressant. En gång i tiden gav jag mig ut på att försöka läsa hela Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt” i 7 delar (5500 sidor). Att ha läst den skulle ökat på min street cred hos mina intellektuella kompisar avsevärt.

Nu blev det inte riktigt så. Första boken börjar med att en 8 årig grabb går och lägger sig, och efter 80 sidor har ungfan fortfarande inte somnat. Så, jag gav upp Proust. Å andra sidan kan man alltid referera till doften av den berömda Madeleinekakan som står omnämnd på någon av de första sidorna och låtsas som man läst den. Jag får hålla mig till Jean-Marie Gustave Le Clézio (jag gillar det namnet) och hans 80-sidors noveller.

Men faktum är att även om Marcel Proust kanske inte har så mycket att berätta ("riktiga" litteraturkritiker lär väl såga mig i knävecken efter ett sådant uttalande), men det jag ändå gillar hos Proust är förmågan att kunna skriva vackert. Och kunna skriva vacker om i princip ingenting.

Sen finns det ju en stor ansamling författare och wannabes som har en historia att berätta, men kanske inte språket. Det finns ju skäl till att Larsson, Guillou, Marklund, Mankell etc. inte kommer på tal när det gäller Nobel priset, men som ändå är bästsäljare.

Jag måste erkänna att den senaste boken jag läste var ”Låt den rätte komma in” av John Ajvide Lindqvist. Jag hade nog aldrig läst en skräckroman om vampyrer om det inte vore för att hela handlingen utspelar sig i Blackeberg, Vällingby, Islandstorget med omnejd. Det är märkligt vad mycket mer spännande en bok blir så fort den har lite lokalanknytning.


Jag kan dock konstatera att efter mina promenader i veckan, att det åtminstone inte finns några vampyrer i Brommatrakten. Å andra sidan sover kanske de på dagarna.

Boken på nattduksbordet för tillfället är ”De välvilliga” av Jonathan Littell. En lite udda debutroman, skriven på franska av en amerikan bosatt i Spanien. I recensionerna har man dessutom gjort stor sak av att boken är på 900 sidor. Samtidigt tycks man inte ha gjort någon ansats för att få ner formatet åtminstone så att man kan sitta och läsa den utan att behöva ett bord att lägga den på. Font storleken är större än normalt, pappret ganska tjockt, och har man dessutom låtit bli att översätta en hel del av tyskan, så blir boken så klart tung och tjock. Jag förstår inte varför man måste skriva Obergruppenfuhrer istället för general, eller Hauptsturmfuhrer istället för kapten. Nåja, efter ett par hundra sidor har man vant sig. Än värre är det när man t.ex. skriver ”..då stämde det att Führerworte Gesetzeskraft haben”. Det är möjligt att det ingår i allmänbildningen att man även om man inte läst tyska ska förstå precis vad som menas. Ja, jag anser nog att översätterskan Cecilia Franklin borde fått avdrag för ett halvfärdigt arbete. Fast sen såg jag att originalet på franska är på 1400 sidor vilket är märkligt. Boken som sådan verkar i alla fall rätt ok än så länge, hemsk men ok.


Själv har jag nog knappast språket eller något vettigt att berätta. Det är väl därför jag håller mig till en blogg med tämligen begränsad läsarskara. Som jag dock med nöje plågar med allt detta trots att deras främsta intresse är att höra hur jag mår. Och för tillfället mår jag bra.


English Version


Feeling great but lazy today!

tisdag 11 november 2008

Dreadlocks


(English version below)

Idag fick jag ett samtal från min diabetesläkare. Vi hade kommit överens om att höras efter att resultaten från mina blodprover kommit. Alla värden såg mycket bra ut, inklusive blodsockret. Dock med undantag för kolesterolvärdet.

När jag fick diabetesdiagnosen, så insåg jag ju att mycket av livets goda var nu förbjuden frukt. Ingen mer sushi, pasta, wienerbröd, kakor, bullar, godis, färskpressad apelsinjuice, öl och så vidare. Däremot upptäckte jag snabbt att sådant som fläskkarré med gräddsås och smörstekta kantareller gav inget som helst utslag på blodsockret. Så, jag är nog ganska övertygad om att kolesterolen gått upp en del de senaste månaderna just av det skälet. Det man förlorar på karusellen får man ta igen på gungorna.

Så, nu inser man ju att man är inträngd i ett hörn, med endast en väg ut. Alternativet är att på sikt få blodproppar, hjärtinfarkt eller något annat hemskt. Så, med det i åtanke, så är det bara att inse. Det finns ingen återvändo, jag måste börja äta grönsaker. Som om man inte lidit nog.

Sagt och gjort. Jag åkte ner till affären och köpte lite runda gröna, runda röda, avlånga gula och en lång grön. Jag köpte också ett lite paket med Beccerel eller vad det nu hette. Jag har ännu inte kommit på vad jag ska göra med dessa saker. Jag har lagt dem i kylen tills jag kommer på något.

En god nyhet är dock att jag i morse när jag stod och borstade tänderna, såg att om jag ställde mig med ljuset kommandes snett bakifrån, så trodde jag mig kunna ana att mitt hår har börjat växa igen.

Eller, ja, hår och hår. Fjun är kanske en mer beskrivande term. Men om det som förra gången blir tjockare och mörkare, så kan jag nog till sommaren se mig själv i långa svarta dreadlocks.

English Version

This morning I got a phone call from my endocrinologist. We had agreed last week that we should have a talk when the results from my blood tests were ready. Everything looked great, even the blood sugar level looked great, apart from my cholesterol levels. They were far too high.

When I was diagnosed with diabetes, I realized that most of the things that I liked were now forbidden. No more sushi, pasta, cakes, candy, orange juice, beer and so on. But I soon discovered that things like pork chops with creamy gravy and butter fried mushrooms did not affect the blood sugar at all. I guess that my cholesterol values have increased the last couple of months just because of that.

So, now I realize I do not have any option any more, there is only one way out. The alternative would be to wait for some cardio vascular problems, a heart attack for example. So, with that I mind, I realized I had to do it. Start eating vegetables that is. As if I have not suffered enough.
So, I went done to the grocery store and bought some green things, some orange things, some read things and a box of Becquerel or whatever it is called (it is said to lower your cholesterol levels). Still I do not really know what to do with it all, so I have just stored it in the fridge until I come up with something.

Good news is that this morning when I was brushing my teeth, I discovered, that if I had the light coming from behind at a certain angle, I could see in the mirror that my hair has started to grow again. Well, hair is maybe exaggerating a bit; it is more kind of fluff. Anyways if it is anything like last time when it got darker and thicker, next summer I might have black dreadlocks.

“Every new day gives you another reason to smile”

måndag 10 november 2008

Skinnpannser


(English version below)

I en underkategori till gruppen “grumpy old men”, finns språkpoliserna. De som klagar på stavning, ordbruk, hatar Riks Förbundet för Sär Skrivning och avskyr nysvenska ord. Själv är jag nog varken bra på stavning eller grammatik och framförallt inte på användning av komma, och semikolon:, Men; jag kan tycka att det är rätt kul ibland med alternativ stavning.

Jag läste i lördagens DN att man för en tid sedan körde man Nutidsorientering i skolorna (i Stockholm?); stavningen i svaren brydde man sig inte om så länge de kunde tydas som korrekta. Således, på frågan om vilket livsmedel en stor butikskedja hade ompaketerat och ändrat bäst-före datum på, accepterades både svaren: Sköttfäch och shörtfärs. Likaledes på frågan vilken form av människoapor man funnit en avsevärt större population än man tidigare känt till, accepterades svaret Korillor, däremot inte Skinnpannser eller Rangtanger.

Man behöver dessutom varken kunna använda sig av punkt, komma och semikolon, och inte heller egentligen använda sig av dem. Det är bara att se på Elfride Jelineks andfådda och ohejdade ordrapande som renderat henne ett Nobelpris i litteratur.

Könnskap e Mackt! Men man behöver inte kunna stava till det.

Så, för att reta upp en ännu större del av befolkningen, kan jag bara konstatera att gårdagens huvudnyhet på TV4 nyheterna var att man nu utsett vilka 11 personer om under året varit bäst på att leka med en rund boll.

Det är väl ibland tur att man är sjuk, för ingen ger sig på en sjuk människa. Så, jag känner mig ganska säker när jag sitter här och provocerar resten av världens befolkning. Annat blir det väl när jag blir frisk igen. Då kommer fjollbollsspelande homeopater och nyandliga spökjägare att löpa gatlopp efter mig.

På sjuk-frisk skalan så förflyttar jag mig stadigt åt frisk-hållet. Det som är mest störande nu är hostan och att man har lite ont här och var. Allt som kan härledas till nya förstorade lymfkörtlar, men som logiskt, medicinskt och tidsmässigt inte kan vara det. Sen har jag dessutom nikotinabstinens förstås, och det gör inte saken bättre.

Men som sagt jag känner mig mycket bättre. Ska försöka ge mig ut i ruskvädret och få en nyttig promenad, bättre kondition och en flottig lunchpizza.English Version

In a sub-category to the group of people we call “grumpy old men”, you can find the language police. Those are the ones always complaining about bad spelling, misuse of words and the use of foreign words. I am myself not very good at spelling, and even worse when it comes to using periods, commas, and semicolons. But I can find alternative spelling quite amusing sometimes.

I read in Saturday’s newspaper about the “Nutidsorientering” which is a quiz on news and current events, which they run in the schools in Stockholm. They did not request the answers to be correctly spelled. So, when asked what type of food had been re-packed in a large food store chain in Sweden, they accepted both the answer “minsed meet” and “minst met”. And also on the question about what kind of apes they had found a very large population of, they accepted the answer “Corrillas”, but not “Chinpansys” or “Rangatangs”.

But in general, do you really need to spell, or use semicolon correctly? Look at Elfride Jelinek, and her breathless and ridiculous use of a language. And still it got her the Nobel Prize.
Nolledge is Paouer, but you do not need to know how to spell it.

Also, to annoy an even larger part of the population, I saw that the top-news yesterday was that they have now decided which 11 people have been the best in Sweden this year to play with a round ball.

Sometimes it is a good thing to be sick. You do not attack a sick person. So I fell quite safe attacking everyone and everything. I guess when I get my health back I will have to look out for any football playing homeopaths or spiritual ghost hunters.

Day by day I am feeling better and better. I still go on and worry about my coughing and some aches and pains I have. First thought is always that it is a new lymph node that has grown. But logically/medically as well as time wise, it cannot be that. But still I worry. I guess I will do so for the next year or two. And also my nicotine withdrawal symptoms are getting worse, or maybe it is just that now I focus on them, before they hid behind all the other symptoms.

Anyways, I am feeling quite ok. I will try to get out, despite the dreadful weather, to get a healthy walk, build up my strength and get myself a big lunch pizza.

torsdag 6 november 2008

Hydraulisk get


(English version below)

Prins Carl Filip har dumpat sin fästmö, Blondin-Bella har haft 18-års kalas och lyckats tjäna pengar på det. Och själv har jag tagit bort min Port-a-Cath. Och i bruset från alla dessa stora, internationella och historiska händelser måste jag försöka hitta något vettigt att skriva om.
Google translate (http://translate.google.com/) sprang jag på för en tid sedan.

Översättningsverktyg på nätet brukar annars inte hålla så hög standard. Men den här verkar vara rätt ok. Särskilt om man vill kolla upp ett enstaka ord eller korta fraser.

När jag arbetade på IBM för många år sedan hade vi en avdelning som arbetade med naturligt språk interface till relationsdatabaser, så förutom att vi hade en massa datanördar så fanns där också en massa språknördar. De berättade bland annat om några tidiga försök att översätta ordet ”water buffalo” från engelska till tyska till ryska och sedan tillbaka till engelska och resultatet blev ”hydraulic goat”. Kul, men jag vet inte hur mycket sanning det låg i det. Risken med alla sådana här verktyg är att man utarmar språket.

Jag tog den första meningen i det första kapitlet av ”Posthumous papers of the Pickwick Club” av Charles Dickens.

The first ray of light which illumines the gloom, and converts into a dazzling brilliancy that obscurity in which the earlier history of the public career of the immortal Pickwick would appear to be involved, is derived from the perusal of the following entry in the Transactions of the Pickwick Club, which the editor of these papers feels the highest pleasure in laying before his readers, as a proof of the careful attention, indefatigable assiduity, and nice Discrimination, with which his search among the multifarious documents confided to him has been conducted.”

Och körde den genom översättningsverktyget och fick:

Den första dager som illumines den dysterhet, och konverterar till en bländande BRILJANS att otydlighet i vilken det äldre historia av offentliga karriär i odödlig Pickwick skulle vara inblandade, härrör från genomläsning av följande post i Transaktioner av den Pickwick Club, som redaktör för dessa papper känns det högsta nöje i om innan hans läsare, som ett bevis på att uppmärksamma, outtröttlig assiduity och trevlig diskriminering, som hans söka bland de mångahanda handlingar anförtrodde honom har utförts.”


Å andra sidan, om man inte ens lyckas översätta en användarmanual till videon med hjälp av översättningsverktyg, så lär väl ingen klara Dickens heller.

English Version (not translated using google)

Prince Carl Philip has dumped his fiancee, Blondin-Bella has had her birthday party and managed to make money from it. And, of course, I have had my Port-a-Cath removed. So among all these big global, life changing events among others, I must try to find something sensible to write about.

Some time ago, I found Google translate (http://translate.google.com/). It has probably been around for quite some time, but I am a bit slow some times. Translation tools on the net usually is not that good. But this one seems quite ok. Especially if you want to check out the odd word or a short phrase.

When I worked at IBM some 20 years ago, we had a department working with natural language interface to relational databases (i.e, natural language to SQL). So, beside a lot of computer nerds we also had a lot of language nerds. They told me about one of the early tests that had been made in the area. They had taken the word “Water Buffalo” and translated from English to German to Russian and then back to English (or something of that kind), and it came out as “hydraulic goat”. Funny, but I do not know how true the story is. But I think that tools like these may impoverish or oversimplify the language.

Just to test google, I took the first sentence of the first chapter of the “Posthumous papers of the Pickwick Club” by Charles Dickens and put it through the translation tool, translating it from English to Swedish and then back again:

The first ray of light which illumines the gloom, and converts into a dazzling brilliancy that obscurity in which the earlier history of the public career of the immortal Pickwick would appear to be involved, is derived from the perusal of the following entry in the Transactions of the Pickwick Club, which the editor of these papers feels the highest pleasure in laying before his readers, as a proof of the careful attention, indefatigable assiduity, and nice Discrimination, with which his search among the multifarious documents confided to him has been conducted.”
And after translating it back and forth:

The first day of Illumina the gloom, and converts into a dazzling BRILLIANCE that vagueness in which the earlier history of public career of the immortal Pickwick would be involved, derived from perusal of the following item in the Transactions of the Pickwick Club, as the editor of this paper is the maximum pleasure in before his readers, as evidence that attention, indefatigable assiduity, and nice discrimination, as his search among the diverse range of documents entrusted to him have been carried out.”

But on the other hand, if you have ever read an English user guide for an Asian VCR, you can understand why they will never be able to correctly translate Dickens.

onsdag 5 november 2008

Mr President

"I would like to see a time when man loves his fellow man, and
forgets his colour or his creed. We will never be civilized until that time comes"

From Clarence Darrow’s seven-hour closing defense argument in Henry Sweet’s trial for murder in April 1926. Sweet was a member of a black family who reacted with force against a white mob trying to evict them from their home in a white neighborhood in Detroit.
(English version below)
Oavsett om Barack Obama lyckas infria ett enda av sina vallöften, så ger hans utnämning som den förste afro-amerikanska presidenten, hopp och visioner om en bättre värld för alla.
Man har talat mycket om att Obama utnyttjat tekniken väl i sin valkampanj. Att man haft ett stort nätverk av bloggare bland annat. Jag tror att det kan vara ett av skälen till att mer än tre gånger fler än vanligt var inne på min blogg igår. I förrgår hade jag några kommentarer kring McCain och Obama, och jag antar att researchers på olika tv-bolag hade sökt på Obama + Blogg och hamnat på min blogg. Det var besökare från: Comcast, TVcabo-portugal, Texas Mid-gulf cablevision och så vidare. Antar att de blev lite besvikna att finna min utifrån politisk vinkel inte helt seriösa blogg.

English Version

”I would like to see a time when man loves his fellow man, and forgets his colour or his creed. We will never be civilized until that time comes”.
From Clarence Darrow’s seven-hour closing defense argument in Henry Sweet’s trial for murder in April 1926. Sweet was a member of a black family who reacted with force against a white mob trying to evict them from their home in a white neighborhood in Detroit.

I do not know if Obama will be able to fulfill any of his promises, but even so, the election of Barack Obama as the first Afro-American president, gives hope and visions of a better world for everyone.

During the last couple of days I have heard a lot about how Obama has used the modern media (social networking, blogging). I guess that could explain why I had more than 3 times my usual number of visitors to my blog yesterday. Searching on blog and Obama would maybe have catched my comments from Monday on the Obama and McCain race. I had visitors from Comcast, TVCabo-Portugal, Texas Mid-gulf cablevision and many others. I guess they might have been a bit disappointed to find my page.

tisdag 4 november 2008

Den inbillade sjuke

Den inbillade sjuke av Molière

(English version below)

När man som jag varit sjuk en längre tid, och särskilt om man har en massa olika symptom och krämpor, så tappar man bort referenser till vad som är normalt. Visst, jag känner mig bättre, men är jag bra? Hur vet jag att jag mår normalt?

Varje litet tänkbart symptom blir ett möjligt återfall och måste analyseras och vägas för att helst helt kunna förkastas. Så, svullnaden i halsen är det en växande lymfkörtel som trycker på matstrupen? eller beror det bara på att jag sovit med öppen mun och snarkat så att fönsterrutorna skallrat? Beror hugget i ryggen på att lymfkörteln vid vänster njure vuxit och trycker på, eller beror det bara på att jag legat i en konstig ställning? Och så håller det på. När det gäller den försvunna känseln i fötterna (blodpropp?), hostan (lymfkörtel som trycker på bronkerna), svedan i magen.

Nej, det mesta går nog att förklara som symptom av att slemhinnorna i halsen och magen håller på att återställa sig, att neuropatin i fötter och händer är ett diabetes symptom och en rest från förra årets cellgifter (Vincristine). Man har kanske gått och blivit hypokondriker.

Det är egentligen bara när jag äter och när jag gör något som är lite mer fysiskt ansträngande som jag märker att jag inte är helt frisk (vilopulsen ligger på 100+).

Idag var jag till diabetesmottagningen. Inte särskilt spännande, men det verkar som jag antingen i december eller senast i februari ska kunna skippa insulinsprutorna och gå över till tabletter. Det långa blodsockervärdet är nere på normalt och i övrigt ser allt mycket bra ut. Mera prover behövs och jag ska också minska insulinet ännu mer för att se vad som händer.


Imorgon blir det lunch med Håkan på Drottningholms golfklubb. Vi lär väl sitta inne den här gången antar jag.


English Version


After being ill for so long time as I have, and especially if you have a lot of different symptoms, you lose track of what is normal. I am feeling a lot better, but am I feeling ok? How do I know when I am feeling normal again?

When every possible new symptom becomes a possible evidence of a relapse, it has to be analysed carefully and hopefully proved wrong. So the swelling in my throat, is that a lymph node pushing on esophagus? Or is it just because I have been snoring loudly all night causing my throat to be sore? Is the pain in my back because of a node growing close to my left kidney? Or is it just because I have been laying down reading in an awkward position? And it goes on. The tingling feeling in my feet is that because of a thrombosis? The coughing is that because of a node pressing on my lungs? And the burning sensation in my stomach?

Well, most of it could probably be explained by the membranes in my stomach being restored, the neuropathy in my feet and hands as a symptom of my diabetes (as well as a side effect of last years chemo).

It is really only when I eat and when I do something that requires more of a physical effort (lift heavy things, long walks etc), that I really notice that I am not yet back to normal.

Today I went to the diabetes clinic. Not very thrilling, but it looks like I will be able to change out the insulin pens to pills instead. Probably in December or in February at the latest. I need to check with a lower dose of insulin as well as do some blood tests.

Tomorrow I will have lunch together with my friend Håkan at the Drottningholm golf club. I guess we will have our lunch indoors this time.

måndag 3 november 2008

Obama vs McCain(English version below)

Okej, så jag orkade inte gå ut igår, trots att jag föresatt mig att gå en daglig promenad. Men när jag såg all frosten och vad termometern visade, så lockade ett långt varmt bad så mycket mer. Kan inte påstå att mitt samvete påverkades särskilt. Det var bara rätt skönt.
Däremot såg jag att en av mina amerikanska Facebook vänner är en 6-barnsmor som för ett halvår sedan, mitt under sin cancerbehandling, öppnar en tandläkarpraktik. Då blir man lite ödmjuk, även om man vet att det i många fall handlar om ekonomiskt tvång snarare än renodlad ambition. Men ändå. Här sitter man och funderar om man ska orka få ihop den månatliga rapporten eller inte.

Nu tycks svenska media blivit fanatiskt intresserade av det amerikanska presidentvalet. Visserligen är det både spännande och intressant, men när Sveriges Television skickar en hord journalister till Washington för att kunna intervjua svenska direktörsfruar eller politiska giganter som Dolph Lundgren, så undrar man om det inte gått lite för långt.Valet är rätt fascinerande, inte bara för att kandidaterna ligger långt till höger om de flesta partier i väst Europa, utan också därför att kandidaterna i sig är intressanta. En 71 årig f.d. militär och en afroamerikansk kommunalpolitiker. Och deras vice kandidater är ännu mer intressanta (en trött politiker som tenderar till att säga för mycket, och en kreationist, abortmotståndare och religiös fundamentalist). Men nu verkar man kommit in i ett läge där den ena kandidaten i desperation försöker smutskasta den andra (det handlar inte om vad man själv ska tillföra utan mer om hur illa det kommer att gå om den andre väljs in).

Ett hot gäller Nisse rörmokare (Joe the plumber), den stackaren som om Obama blir vald kommer tvingas betala högre skatt på inkomster över 1.9 Msek. Det måste vara hemskt. Eller när man upptäckte att McCain ägde 8 fastigheter och 12 bilar tillsammans med sin fru, så var det ändå inte det man reagerade på, utan på att han ägde en Volkswagen och en Honda (alltså två icke-amerikanska bilar).

Så, McCain och Palin verkar så hemska så de flesta i Europa tycks nästan okritiskt föredra Obama. Det finns svagheter i hans politik som kanske inte kommer fram så mycket. Han är religiös, han är för dödsstraffet, han säger sig främst måna om medelklassen, han vill satsa mer på utbildning och på (allmän) sjukförsäkring, han vill höja skatten för de 5% rikaste och sänka den för de övriga 95%. Och detta samtidigt som landet har en skuld på 10 000 000 000 000 dollar (tio tusen miljarder dollar) och är på väg in i den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Där kan man snacka om att ha ett utmanande jobb.English Version

Ok, so I did not keep my promise to take a daily walk. But when I saw the frost outside and the low temperature on the thermometer, then a hot bath seemed much more tempting. And it was really nice actually.

I discovered that one of my Facebook friends, who also got lymphoma, has 6 children and opened a dental practice 5 months ago, in the middle of her chemo treatment. Even if she might have been forced to it for financial reasons, it is really something to admire. I myself, is sitting wondering if I am going to manage to do my monthly report or not (lazy ol’ fart).

Swedish media seems to have got into frenzy over the presidential election. I can admit that it is quite interesting and exciting, but when the Swedish state television sends a large group of journalists to Washington just to be able to interview wives of Swedish CEOs and political giants like Dolph Lundgren, I think it may have gone too far.

The election is quite fascinating from a European point of view. Both candidates are quite far to the right, where Sarah Palin is so far to the right that she is risking to fall off the edge. So, we have one 71 year old ex military and one Afro-American Chicago politician. And the vice presidential candidates are even more interesting, on old guy who tends to talk too much and one creationist, anti-abortionist and, religious fundamentalist.

One argument in the debate I find quite interesting, and that is that if Obama is elected the poor “Joe the plumber” will get a tax increase on everything he earns above 250 000 dollars. Poor man.

However, McCain and Palin are mostly viewed as being either as awful as Bush or worse (at least according to European media), but that does not necessarily make Obama great. He is still religious, he is for the death penalty, he says he will focus on the middle class, he will increase spending on education, reform the health insurance system, he wants to increase taxes for the 5% richest and lower taxes for the remaining 95%. And all this at the same time as the country has a debt of 10 000 000 000 000 Us dollars (ten trillion) and is heading straight in to the deepest depression since the 30s. Talk about a challenging job.

lördag 1 november 2008

Halloween

(English version below)

Halloween. Jag funderade om man skulle dra på sig lite svart mascara kring ögonen och en svart cape, och som farbror Fester skrämma livet ur några ungar som kommer och vill ”Trick-or-Treat”. Det skulle kanske vara kul för mig men inte för ungarna. Dessutom bör jag nog hålla mig borta från barn så länge jag inte är vaccinerad. Vill inte ha vattkoppor, påslakansfeber eller någon annan hemsk barnsjukdom.

Nåväl, idag kände jag mig ”rektit äntellekteell” efter att ha läst ut en bok av Jean-Marie Gustave Le Clézio. Den var väl rätt ok, även om jag tycker att både Philip Roth (för sina berättelser) och Herta Muller (för sitt språk) borde fått nobelpriset den här gången. Nåja, någon större bedrift var det väl inte. Afrikanen, skriven av Clézio är en lite novell på 80 sidor, men fullt tillräcklig för mig.

Nu har jag slutat med antibiotikan och förväntar mig att må skitbra ett tag framöver. Jag hoppas att det inte leder till att jag nu åker på någon infektion. Att illamåendet försvinner, samtidigt som jag känner nikotinabstinensen gör att man riskerar lägga på sig några kilon. Så, jag ska försöka komma igång med morgonpromenader. Om inte annat för att man blivit rätt svag efter alla veckor man tillbringat i säng. Jag märker det framförallt när jag går i trappor. Därför går jag inte i trappor.

English Version

Halloween. I was thinking of putting on some black mascara under my eyes, and wearing a black cape. Looking like uncle Fester, I would probably scare the .. out of any “trick or treating” kids. It would be fun for me I guess, but probably not for the kids. Also, I should probably stay away from kids, not risking my health by getting chicken pox, mumps or any other horrible kids disease.

Well, today I feel really “intiellecteal” after reading a book by Jean-Marie Gustave Le Clézio (the 2008 Nobel prize winner in literature). The book was quite ok, even though I think that both Philip Roth (for his stories) and Herta Mueller (for her language), should have got the prize. Anyways, it was not that big achievement. The book; “The African”, by Clézio is only a short novel of about 80 pages, but quite enough for me.

I have now stopped taking antibiotics and I am expecting to start feeling very well very soon. I am hoping that it does not mean that I will start getting infections, but rather that the nausea will disappear. That and my withdrawal symptoms from ending my use of nicotine chewing gums, might lead to me gaining a lot of weight. So, I will try to start taking walks in the mornings. I really need it to regain my strengths. Just walking in stairs is really hard for me, so I do not do it.