torsdag 27 augusti 2009

Världens dyraste sjukvård

Införes rektalt med hjälp av munnen varje dag efter behov.

Den pågående debatten i USA om en statlig sjukvårdsförsäkring ter sig alltmer bizarr för en utomstående. Argumenten från republikanskt håll tycks basera sig på allt annat än fakta. Att överlåta medicinska beslut åt försäkringsbolag som i första hand vill tjäna pengar tycks vara helt naturligt, men om man överlåter samma beslut åt en statlig myndighet då blir det plötsligt fruktansvärt farligt. Sarah Palin (ultra-höger, nationalist, religiös fundamentalist och vars främsta utrikespolitiska merit är att hon varit utomlands två gånger och dessutom bor granne med Ryssland, vad nu det har med saken att göra) försökte skrämmas genom att ljuga ihop att staten nu skulle ha dödspaneler som skulle avgöra vilka gamlingar som skulle få vilken vård.

Individer intresserade i att lämna blodprover får inte äta eller dricka något 10 år före blodprovet.

Man har anordnat stadshusdebatter där medborgarna har fritt kunnat komma för att debattera med politikerna (demokraterna) om förslaget. Vissa medborgare har för att påvisa sina rättigheter enligt fyrtiotolfte tillägget i konstitutionen bland annat tagit med sig sina vapen. Riktigt vad en sådan tomte velat uppnå är inte glasklar. Inte heller den koppling en del "medborgare" (republikaner) gjort till förslaget och Tyskland på 30-talet är så där enkel att förstå. Men i och med nivån på argumentation, så tror jag att man tar något man tycker illa om, som t.ex. nazister, och eftersom man också tycker illa om förslaget till sjukförsäkringsreform, så måste det ju finnas en koppling. Alltså: förslaget är nazistiskt.

Låt inte barnet äta eller dricka något före Er operation. Detta inkluderar: tuggummi, minttabletter, godis, tuggtobak och snus. Avråd också från rökning efter midnatt.

Thailand och Syrien för att få bra, men avsevärt billigare, vård. Dessutom kommer förslaget till statlig sjukförsäkringsreform att fullständigt haverera den amerikanska ekonomin och tvinga dem till skattehöjningar. Till skillnad från de krig som USA bedrivit de senaste 10 åren som kostat amerikanska skattebetalare omkring 10 triljarder.

Inga kommentarer: