måndag 17 augusti 2009

Irländska munkavlar

Tystad med nya lagen?

Irland har infört en lag mot blasfemi. Dvs, ingen får säga något kritiskt mot något som någon religion håller för heligt. Utan kan då dömas till upp till 25 000 Euro i böter.
Att säga något fult om demokrati och mänskliga rättigheter är dock fullt tillåtet.
Professor Per Bauhn skriver i ett inlägg i SvD, att även Storbritannien och Norge försök införa lagar som kriminaliserar religionskritik. Att premiärminister Blair var den som försökte driva igenom den och Tories som stoppade den kan tyckas märklig. Men skälet är nog att Blair velat blidka de muslimska väljarna snarare än Engelska kyrkan.
Som Per Bauhn så väl uttrycker det, "Under förevändning att skydda troende från kränkning erbjuder man ett redskap för fanatiker att sätta munkavle på sina kritiker. Det är bara att bli tillräckligt upprörd, så kan man få hjälp av domstolarna."
Det är väl tur att vi inte har lagar mot blasfemi i Sverige. Då skulle förre vänsterjournalisten Göran Skyttes indignation och upprördhet över Sahlin-Ohly-Wetterstrands insinuanta påstående om existensen av något annat än kärnfamiljen troligen leda till en utdragen strid i domstol. Göran Skytte tycker att eftersom de flesta lever i en traditionell kärnfamilj i Sverige, så kan inget annat tillåtas, eller ska åtminstone inte framhållas som på något sätt vara rätt.

Och förresten så står det i bibeln att kärnfamiljen är den enda rätt för det har den nyfrälste Göran just läst.
Artiklar o länkar: SvD1, SvD2, Pharyngula, commissionreport,
Bloggar: 1, 2, 3, 4, 5

Inga kommentarer: