fredag 28 augusti 2009

Feel good - Elevvarianten

Washington Post berättar att i måndags kom 8000 high schoolelever till sina skolor i George's County. Där hade man, trots att skolstarten kommer på samma tid varje år, glömt att göra schema till eleverna. Fortfarande på onsdagen hade bara hälften fått sina scheman och kunde gå på lektioner, alla övriga elever har stuvats in i gymnastiksalar, matsalar och andra utrymmen i avvaktan på att få sitt schema.

Boven i dramat är också en usel programvara som vid ett flertal tidigare tillfällen havererat. Programvaruföretaget Harris Computer Systems baserat i Kanade är ansvarigt för framtagningen av programmet Schoolmax. Dess VD har inte kunnat nås och svarar inte i telefon.

Efter att ha själv arbetat under större delen av mitt professionella liv med programvarukvalite, så kan jag säga att det är sällan dålig kvalitet skänkt så mycket glädje till så många.

Fast när man läser lite mer i artikeln så får man en del funderingar kring amerikansk skolutbildning:

"My daughter "selected a sewing class because she is interested in fashion design, but the school selected a basic piano class," Gabrielle Clemons, mother of a junior at Parkdale High School in Riverdale, wrote in an e-mail. Clemons's daughter also chose a business-career class but was assigned to a human sexuality and family life class, a course she had taken in ninth grade, Clemons wrote. "

Inga kommentarer: