onsdag 20 maj 2009

Länkar

Darwinius Masillae

Nu har man funnit ännu en ”saknad länk” i utvecklingen. Saknade länkar är något som kreationister och intelligent designförespråkare haft som starkaste argument. Och dessa håller alltså på att försvinna. (Det där med ”saknad länk” är också en populärvetenskaplig/populistisk term. Om den kommer från Intelligent design-förespråkarnas vokabulär i första hand eller Hollywood vet jag inte, men att den är tämligen missvisande. Dock ger ”Ida” oss möjligheten till en bättre förståelse och ny kunskap om vårt ursprung).

På den ena sidan har vi något 100 000-tal forskare (gissningsvis, jag definierar forskare som någon inom ramen för vetenskaplig metod tar fram ny kunskap eller ifrågasätter gammal) som under de senaste 200 åren vetenskapligt arbetat inom genrer som paleontologi, arkeologi, geologi, genetik, biologi, medicin, etc etc. Och de senaste 140 åren gjort det baserat på teorier som Darwin lade fram. Notera att förespråkare för Intelligent design må vara vetenskapsmän, men sällan eller aldrig inom biologi, paleontologi, arkeologi, utan ofta fil.dr. i juridik, ekonomi eller matematik.

I den andra ringhörnan har vi privatpersoner som ordagrant tolkar en bok från bronsåldern, en tid då man trodde jorden var platt och att solen och stjärnorna hängde på ett draperi över jorden. Man hade begränsade medicinska kunskaper (med undantag för greker och romare som var förvånansvärt avancerade på sina håll), man visste ingenting om kemi, celler eller om andra delar av jorden eller dess ålder. Och det här gäller ju självklart för alla bokstavstroende inom Abrahamsreligionerna. Ska man vara helt korrekt så handlar det om människor som inte bara tolkar Bibeln, Koranen, och Tanach bokstavligen utan också betraktar dem som om de vore vetenskapliga skrifter. (I vad mån det finns bokstavstroende inom hinduism, buddism och andra religioner, som helt förkastar Darwin et al. Kan jag inte uttala mig om.)

Det är helt ok att tro på vad man vill. Men man ska nog inte blanda tro och vetenskap. Det går inte att motbevisa vetenskap med tro, därför att det helt enkelt är en logisk kullerbytta och ett försök är helt meningslöst. Det går att vetenskapligt motbevisa hela eller delar av en religions ”sanningar”, men även den övningen är meningslös eftersom troende tror och hellre avstår från att hålla vetenskaplig metod för sann.

Vore jag troende så skulle jag nog ändå vilja sätta in bibeln eller de andra böckerna i dess historiska sammanhang och tolka det som står där utifrån det. Om man tolkar bibeln ordagrant så får man problem, när man ska stena sina barn när de är olydiga (5eMos. 21:18-21), när man aldrig får arbeta på en söndag och när man gifter sig och din hustru inte är oskuld så ska du döda henne på tröskeln till hennes fars hus (5e Mos, 22). Så varför hålla fast vid att någon snidat till en man och en kvinna (eller så gjorde man kvinnan från mannens revben, eftersom Gud inte riktigt minns rätt eller vad det kan vara som gör att det finns två olika versioner i bibeln om hur det gick till.)

I den mån något i det här inlägget låter raljant, så är det inte avsiktligt. Däremot är det svårt att utifrån ett icke-troendes perspektiv ibland följa resonemanget hos de troende, särskilt i relation till vetenskapen.

Artiklar: SvD, AB1, AB2, AB3, DN, Expr, BBC, RevealingtheLink, SsD
Bloggar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

"Tree of life" sketch 1837. Charles Darwin

2 kommentarer:

Ola sa...

”Ida” sägs vara den felande länken mellan djuren och människan.
På Carwinism avslöjas samtidigt den felande länken mellan häst och vagn, och bilen. www.carwinism.se

David sa...

Men det borde väl då innebär att en gren av rasen häst utvecklats till cykel, eller?

:-)

/David