fredag 24 april 2009

Landning

Ännu en gång har min avlägsne släkting (på Eneroths sidan) Mats Greger Kjellström, trollat fram en häftig video. Den här visar rätt bra den känsla jag haft den senaste veckan, fast ur ett lite annat perspektiv.

Inga kommentarer: