fredag 3 april 2009

Blod


Mitt bidrag till allmänhetens förkovran och bildning. Idag Blodprover.

Nej, jag vet jag skulle inte tänka på sjukdom på några dagar. Men jag tänkte att jag måste lägga upp lite info som jag snott från Björn Ahlqvists blogg eftersom den är så pass bra. Jag har kompletterat den lite dock. Den är rätt specifik, men för alla som lämnar ett blodprov, så kommer i alla fall översättningen här. Det som inte finns med här är prover på t.ex. blodfetter, kolesterol etc).

Följande tester tas från vanlig blod
 • P-CRP - C-reaktivt protein, anger om man har en infektion i kroppen (<3)
 • P-APT-tid - anger blodets koagulationstid (28-40)
 • P-PK(INR) - anger blodets koagulationstid i jämförelse med normalt (<1,2)
 • P-Natrium - mineralen Natrium som ingår i salt (137-145)
 • P-Kalium - minalen Kalium som ingår i bl.a. morötter (3,6-4,6)
 • P-Calcium - mineralen Calcium som ingår i mejeriprodukter (2,15-2,50)
 • P-Albumin - Blod-protein, tillverkas i levern och finns i äggvita (36-45)
 • P-Kreatinin - Biprodukt vid nedbrytning av Kreatin (muskelbränsle) (<100)
 • P-Bilirubin - Avfallsprodukt som bildas när röda blodkroppar bryts ned (<26)
 • P-LD - ett enzym som ses vid akuta cellskador (Laktatdehydrogen) (<2,0)
 • P-ASAT - enzym som kan påvisa leverskada, virushepatit m.m. (<0,76)
 • P-ALAT - enzym som kan påvisa leverskador (<1,20)
 • P-ALP - enzym som kan påvisa gallsten, leverskador, hepatit, cirrhos m.m (<1,9)
 • P-GT - höjt värde vid intag av alkohol, Barbiturater, m. m (<2,0)
 • B-Leukocyter - vita blodkroppar, används för att bekämpa infektioner (3,5-8,8)
 • B-Erytrocyter - röda blodkroppar, används främst för att transportera syre (4,2-5,7)
 • B-Hemoglobin - syretransporterande molekyler i röda blodkroppar (134 - 170)
 • B-EVF - anger procent av blodet som består av röda blodkroppar (0,39-0,50)
 • B-MCV - volymen (storleken) på röda blodkroppar (82-98)
 • B-MCH - mängden hemoglobin / röd blodkropp (27-33)
 • B-MCHC - koncentration av hemoglobin (beräknas från B-MCV/MCH) (317-357)
 • B-Trombocyter - blodplättar, ser till att sår läker (145-348)
 • B-Neutrofila granulo - slags vita blodkroppar, visar att benmärgen är ok(1,6-7,5)
 • B-Eosinofila granulo - ses vid allergier och parasiter, och ibland leukemi (0,0-0,5)
 • B-Basofila granulocyter - ses vid astma, klåda och cancerformer (0,0-0,1)
 • B-Lymfocyter - attackerar virussjukdomar och är som tumörer hos mig (1,0-4,0)
 • B-Monocyter - bryter ner död vävnad m.m. ses vid maligna sjukdomar (0,1-1,0)
 • B-Övriga leukocyter (0-0)
 • B-Glukos - Blodsocker (3,3-7.0)

Följande tester tas med blod från benmärgen (s.k. omogna celler). Men ibland står de även med på ett vanligt blodprov. Dessa celltyper ska normalt inte finnas i perifert blod;

 • B-Myelocyter - en slags outvecklad cell i granulocyt-serien
 • B-Metamyelocyter
 • B-Blastceller
 • B-Promyelocyter - en annan slags outvecklad cell i granulocyt-serien
 • B-Erytroblaster - en slags outvecklad cell i myeloiska-serien

Som exempel så hade jag igår: P-CRP 62, B-Leukocyter 2.6, B-Hemoglobin 85, B-Trombocyter 19.

Inga kommentarer: