fredag 6 mars 2009

Fagott

(Short English status below)

Trumpeten som genussymbol. Vetenskapsrådet tilldelar en halv miljon i anslag för genusforskning kring trumpeten.

Man blir förbannad för mindre. Som vanligt är det bleckblås som tilldelas alla pengarna. Genusforskning i all ära men klasskampen i orkesterdiket måste väl ändå väga tyngre. Och den rasism och smygimperialism man då visar träblås, och det är då framförallt fagotterna jag tänker på, är skamlig. Nej, Fagotter förenen eder!

Som all grundforskning, kan även det här ifrågasättas utifrån ett nyttoperspektiv. Men frågan är vad man överhuvudtaget kan göra med resultatet. Om man nu finner att höga C på en trumpet är fruktansvärt manligt, ska det då förbjudas? ransoneras? Kommer man sätta varningstext på Haydens trumpetkonsert? (”För mycket lyssnande på denna konsert kan verka menligt, framförallt på gravida kvinnor och barn”).

Kontentan av debatten är dock att det nog inte är trumpetens eventuella manlighet som är ifrågasatt, det är genusforskningen som sådan.

Artiklar: Svd1, Svd2,
Bloggar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Storleken har betydelse: VideoShort status in English

After a week of really horrible chemo side effects (and actually putting me for three days in hospital). I am now feeling much better. Hopefully I will get a number of new medicines after the next chemo that should help me with the nausea and sickness. And hopefully I will not have to get dehydrated (which in combination with low blod levels, made me feel really bad). I am now hoping for a week of feeling great, next chemo not due until March 16.

1 kommentar:

Johan Myrberger sa...

Hm, borde kanske byta min profilbild för att inte haman i blåsväder?

Å andra sidanhar vi i Terrassorkestern lika många fagottister som trumpetare. Men en fagottist sjunger, den andra spelar tenorsax...