tisdag 30 december 2008

Tack

(English version below)

Man säger att en frisk människa har många önskningar, men en sjuk människa har bara en. Min önskan för 2009 är given.

Varje år insjuknar ca 1500 svenskar i Non-Hodgkins Lymfom. Varje år dör knappt hälften så många av Non-Hodgkins Lymfom. För att jag under 2008 inte var en av dem har jag många att tacka: duktiga forskare, läkare, sjukvårdspersonal, min familj, släkt, vänner och arbetskamrater för deras stöd och agerande.

Därför vill jag så här på årets sista dag ännu en gång framföra ett stort Tack till:

Min son Tim, Mina föräldrar Björn och Margaret, Carina Andersson, Robert och Stina, Lisbeth Brännström, Håkan Brännström, Steve och Annika Bochenski, Christian Simmons, Julie-Ann Engdahl, Ruby Delderfield, Leif Grumstrup, Hans Sallander, Jonas Görnebrand, Håkan Rene, SigBritt Andersson, Fam Johan Gottlieb, Christoffer och Nittet Gottlieb, Christian Gottlieb, Henrik Sjöberg, Peder o Ninni Gottlieb, Wille och Kerstin Jentzen, Ulla-Stina Hagström, Gunnar Heldebro, Kristina Adebo-Thorén, Carina Blomquist, Tomas Johansson, Monika Frelin, Per Skogsberg, Christer, Kennet Kjellsson, Jan Rönnblad, Erik Sand, Birgitta Degerth, Per Nordin, Mats Jungar, Anders Ed, Andreas Svensson, Peter Patomella, Bo Häggström, Daniel Glifberg, Cathy Morris, Rob Setiaman, Jennifer Hicks, Denyse Annett-Stuart, Shannon Bedore, Ken Burneau, Kerstin Cedlöf, Ann-Kristin Holmberg, Maria Iacoviello-Zippilli, Michael David Jones, Mats Kjellström, Peter Larsson, Patrik Lindelöv, Deanne , Reynolds Liebert, Heidi McIvor, Johan Myrberger, Samantha Matalon, Tim Mayer, Randy Moog, Annelie Nyman, Justin Pass, Debbie Robert, Negin Rod, Kristian Storch, Thomas Johansson, Dave Schardt & Barbro Holm, Catherine Ann Stone, Dan-Magnus Svensson, Rebecca Thompson, Fam Berglund, Gunilla Moshi, Anna vår cheerleader, Mats Magnusson, Pentti Ruhonen, Monica och Jocke, Thomas, Sarah, Ylva, Peter, Mats , Bodil, Yvonne och Anders, Margaretha och Hans, Stefan och Agneta, Susan V, Stina Å, Fredrik Sjöö, Pia och Kickan, Gert Henriksson, Lotta Ohm, Fredrik Celsing, Eva Kimby, Annette Hedlund, Anna Nord, Torbjörn Karlsson, Kaj Söder, Fotbollstränaren från Umeå, Hans och Inge på 15B, Personalen på 15B, Personalen på avd 33, Mike Scannella, Peter Westling, Berndt Carlén, Joar Strand, Niklas och många andra.

English Version

They say that a healthy person has a lot of wishes but an sick person only one. My wish for 2009 is given.

Every year about 1500 people in Sweden are diagnosed with Non-Hodgkins Lymphoma. And every year about 700 die from Non-Hodgkins Lymphoma. 2008 I was not one of them. And for that I want to thank all the anonymous researchers, my doctors, nurses, hospital staff, my family, my relatives, my friends and colleagues for their actions and support.

A big Thanks to:

My son Tim, My parents Björn and Margaret, Carina Andersson, Robert and Stina, Lisbeth Brännström, Håkan Brännström, Steve and Annika Bochenski, Christian Simmons, Julie-Ann Engdahl, Ruby Delderfield, Leif Grumstrup, Hans Sallander, Jonas Görnebrand, Håkan Rene, SigBritt Andersson, Fam Johan Gottlieb, Christoffer and Nittet Gottlieb, Christian Gottlieb, Henrik Sjöberg, Peder and Ninni Gottlieb, Wille and Kerstin Jentzen, Ulla-Stina Hagström, Gunnar Heldebro, Kristina Adebo-Thorén, Carina Blomquist, Tomas Johansson, Monika Frelin, Per Skogsberg, Christer, Kennet Kjellsson, Jan Rönnblad, Erik Sand, Birgitta Degerth, Per Nordin, Mats Jungar, Anders Ed, Andreas Svensson, Peter Patomella, Bo Häggström, Daniel Glifberg, Cathy Morris, Rob Setiaman, Jennifer Hicks, Denyse Annett-Stuart, Shannon Bedore, Ken Burneau, Kerstin Cedlöf, Ann-Kristin Holmberg, Maria Iacoviello-Zippilli, Michael David Jones, Mats Kjellström, Peter Larsson, Patrik Lindelöv, Deanne , Reynolds Liebert, Heidi McIvor, Johan Myrberger, Samantha Matalon, Tim Mayer, Randy Moog, Annelie Nyman, Justin Pass, Debbie Robert, Negin Rod, Kristian Storch, Thomas Johansson, Dave Schardt and Barbro Holm, Catherine Ann Stone, Dan-Magnus Svensson, Rebecca Thompson, Fam Berglund, Gunilla Moshi, Anna our cheerleader, Mats Magnusson, Pentti Ruhonen, Monica and Jocke, Thomas, Sarah, Ylva, Peter, Mats , Bodil, Yvonne och Anders, Margaretha och Hans, Stefan och Agneta, Susan V, Stina Å, Fredrik Sjöö, Pia and Kickan, Gert Henriksson, Lotta Ohm, Fredrik Celsing, Eva Kimby, Annette Hedlund, Anna Nord, Torbjörn Karlsson, Kaj Söder, the football coach from Umeå, Hans and Inge in 15B, the staff in 15B, the staff in 33, Mike Scannella, Peter Westling, Berndt Carlén, Joar Strand, Niklas and many more.


Inga kommentarer: