söndag 28 december 2008

Lär vi oss aldrig?


(English version below)
Jag börjar bli mer och mer övertygad om att blind tro är skadlig. Om det så är religiös, politisk eller bara tro på homeopati, så blir det skadligt när den blir kompromisslös och intolerant.

Ända sedan jag var barn har tv-nyheterna fyllts av rapporter från mellanöstern. En eller flera terrororganisationer som slåss i underläge mot en stor militärmakt som försöker skydda sig från terrordåd. Alla borde vid det här laget inse att det aldrig kommer att bli fred i regionen så länge man låter en religiös fundamentalism styra politiken i båda lägren. Religioner i vilka de bokstavstrogna lätt kan fiska upp dogmer som skäl för att döda och förinta motståndarna.
För ett par år sedan frågade man sig i Belfast Telegraph, vilka nationer som var för, respektive emot ett eldupphör i mellanöstern.
Jag antar att det ser likadant ut idag.Lögndetektorer fungerar inte: Francisco Lacerda och Anders Eriksson vid Stockholms respektive Göteborgs universitet har kommit till slutsatsen att det inte finns något som helst vetenskapligt stöd för att lögndetektorer skulle fungera. Visserligen handlar DN artikeln om att nätversionen av deras artikel i en forskningstidskrift plockats bort på uppmaning av ett Israeliskt företag som tillverkar lögndetektorer. Bara Kanada och USA använder lögndetektorer som bevismaterial. Ja, och så förstås kvasivetenskapliga ”doktorer” som Dr Phil.Sunday Times rekommenderar oss att inte ta åt oss kändisarnas hälsotips. Kändisar är ofta kända för något de är bra på. Vetenskap är oftast inte del av det.


 • Madonna: säger sig arbeta tillsammans med forskare för att försöka neutralisera strålning.

 • Carol Caplin: Ger råd om hur man ser till att lymfsystemet inte korkar igen eftersom det ger bröstcancer.

 • Heather Mills McCartney: Mjölk är det som orsakar fetma

 • Prince Charles: Homeopati fungerar

 • Tom Cruise: Psykologi och psykiatri är bedrägeri. (Ståndpunkten är en del av Scientologikyrkan åsikter)

 • Oprah: Vurmar för detox.

 • Demi More förespråkar detox med iglar

 • Jenny McCartny som påstår att man får Autism av mässlingvaccin.

 • Gillian McKeith (engelska versionen av ”Du är vad du äter”): Uppvisar ständigt nya brister i sitt kunnande vad gäller näringslära och övervikt. (Tilläggas kan också att hennes doktorstitel har hon fått genom en korrespondenskurs med ett Amerikanskt ”universitet”).

 • Gwyneth Paltrow som utmanar de onda generna med naturliga medel. Genom att äta biologisk mat så undviker hon cancer.
Igår såg jag Bill Mahers film, Religulous. Den är alldeles för tam i förhållande till ämnet det tar upp. En senator som tror på en pratande orm borde nog ifrågasättas mer.


English Version


I am becoming more and more convinced that an intolerant and uncompromising belief is harmful and dangerous, whether it is religion, politics or just a stupid belief in Homeopathy.


As long as I can remember, the TV-news has been filled with reports from the middle-east. A number of terrorist organizations fight against a large military power that is trying to protect itself from acts of terror. Everyone ought to by now see that there will never be peace in middle-east as long as the politics in the region is based on religious fundamentalism on both sides.


Polygraphs do not work: Francisco Lacerda (University of Stockholm) and Anders Eriksson (University of Gothenburg), came to the conclusion that there is no scientific evidence whatsoever to support that polygraphs do work. The scientists published their findings in "The international journal of speech, language and the law”. One year after publishing the web version is removed, apparently after an Israeli polygraph company has put pressure on the magazine. My main concern is that polygraphs are still used in the US and Canada to convict people. Then there are the quasi scientific doctors, such as “Dr” Phil who think they are fun to use.


The Sunday Times recommends us not to take health tips from celebs. The UK charity: Sense about Science, is a charitable trust to promote good science and evidence to the public. And it is certainly needed.


 • Madonna says that she is working together with scientists to try to neutralize radiation.

 • Carol Caplin gives advice on how to avoid clogging the lymph system, which according to her, leads to breast cancer.

 • Heather Mills McCartney says that milk is the main cause for obesity.

 • Prince Charles says that Homeopathy works.

 • Tom Cruise says that psychiatry is a fraud. (A statement which is consistent with the twisted views of the Church of Scientology).

 • Oprah supports detoxing.

 • Demi More support detoxing using leeches.

 • Jenny McCartny is among those who wrongly think that the MMR vaccine causes autism.

 • Gillian McKeith continues to show off her lack of basic understanding of nutrition and obesity. (Her ”doctors degree” she acquired from an American ”university” through correspondence)

 • Gwyneth Paltrow is challenging the evil genes by eating “biological” food, and by doing so avoiding cancer.

Yesterday I saw Bill Mahers film, Religulous. It had some highs, but in general I thought it was a bit lame considering the topic. If you have a senator that says that he believes in a talking snake, you could push him a bit harder.

Inga kommentarer: