söndag 7 december 2008

Wrestling with Jell-O

The Swedish shipping fleet

Det är märkligt hur kreativ människan kan vara när det gäller att försvara en ståndpunkt som enligt konstens alla regler borde vara ohållbar. Det senaste numret av tidningen Skeptic Magazine, dök upp i brevlådan idag. Där man bl.a. berättar om människor som benhårt förnekar kopplingen mellan bakterier/virus och sjukdomar.

En kiropraktor intervjuas som hävdar att alla sjukdomar härrör från snedhet och andra oegentligheter i ryggraden. Han påstår att så länge man håller ryggraden rak så förblir man frisk.

En kvinnlig förespråkare för levande kost, hävdar att alla sjukdomar kommer av dålig diet. Och att vaccinationsindustrin står bakom mycket av de lögner som sprids. På frågan hur då smittkoppsförekomsten minskade radikalt när man påbörjade vaccinering kunde ske, svarar hon rakt av att det beror på att läkarna kommit överens om att inte rapportera smittkoppor längre. Kvinnan sägs dock leva som hon lär och tvättar därför sällan händerna, tvättar aldrig den mat hon äter och följdaktligen bedriver oskyddad sex.

Den kan vara en rolig diskussion till en början, men i slutändan liknar det ändå en brottningsmatch med en bryllépudding.

På något sätt så får man ändå en känsla av att det naturliga urvalet på sikt kommer att korrigera den här typen av ståndpunkter och framförallt deras företrädare.


50% water + 50% dumped aircraft fuel (Lillsjön - Bromma)The Swedish monkey


Fotografierna i det här inlägget är tagna under mina promenader. Något måste man försöka göra för att få det lite roligare att knata omkring i duggregnet. Mata fåglar, skrämma gamla tanter eller fotografera. Så det blev fotografering.


A skate?

Och till slut:


English Version


It is interesting to see how creative people can be when it comes to defending standpoints and views that are obviously incorrect.

I got the latest issue of Skeptic Magazine in the mail today. One article talks about people who deny the Germ Theory, i.e., that disease are caused by germs.

A chiropractor says that all diseases are caused by the misalignment of the spine, and as long as you keep your spine straight, you will be healthy.

A female advocate for raw food says that all diseases are caused by a bad diet. And that it is the medical industry earning money on all vaccinations that are behind all the lies. When asked if she could explain why the incidence of smallpox decreased when the rate of vaccinations rose, she says that doctors just decided not to report smallpox anymore.

At least she seems to have the courage of her convictions, as she does not wash her hands, rarely washes her food, and she practices unprotected sex.

A discussion like this can at first be fun, but in the end it all more or less resembles wrestling with Jell-O.

But I guess that some way or another, the law of natural selection will over time correct these types of viewpoints and especially their advocates.

The photographs in this posting are all taken during my walks. I needed something more to motivate me to do these walks, so I started to bring my camera with me.

Inga kommentarer: