onsdag 3 december 2008

Motion


(English version below)


Boredom – ordet användes första gången i Charles Dickens bok ”Bleak House”, om ni undrade. Jag har haft ett par sjusovardagar. Jag vet inte om det är vädret, mörkret eller något annat som gjort att jag sovit rätt mycket de senaste dagarna. Visserligen har jag haft en bra bok att läsa, som fått mig ligga och läsa till framåt halv tre på natten. Sen har man ändå tagit sig upp vid halvåtta för att se till att Tim blivit matad och duschad, eller åtminstone sprayad med något antibakteriellt, innan han gått iväg till skolan.När man sedan själv ätit frukost, så har man somnat om och vaknat framåt 10-11 på förmiddagen. Jag har visserligen föresatt mig att gå en morgonpromenad var dag, men ju sämre väder desto mer debatt för jag mellan mitt lutherska jag och mitt mer sympatiska jag. Ofta kommer jag på en mängd saker som ”ska bara” göras innan jag kan gå på min promenad.

Följaktligen påbörjade jag dagens morgonpromenad framåt tvåtiden på eftermiddagen. Jag gick 2 km i rask takt. Inte så mycket kanske, men jag har nog inte gått så långt sedan mitten på juni. Så för egen del såg jag det som en bedrift.

Inför morgondagen har mitt lutherska jag givit mig två alternativ: Antingen en lång morgonpromenad på morgonen eller städa ur skrubben.
English Version

The word ”boredom” was first used in Charles Dickens book ”Bleak House”, if you wonder. I have been sleeping a lot the last couple of days. I do not know if it is the weather, the darkness (sun up at eight and down at 3) or, something else that has made me sleep so much. It could be that I have had a quite exciting book to read, meaning that I have not been able to put it down until around 2.30 am. Then I have gone up at 7.30 anyways, to see to that Tim gets some breakfast and a shower (or at least gets sprayed with something antibacterial), before going to school.

So, after having breakfast, I have gone back to sleep again until 10 or 11 am. I have told myself that I should go for a morning walk each morning, but the worse the weather is the more debate I have between my more Lutheran self and my more sympathetic self. Often there is a lot of things I just have to do first.

So, today, my morning walk started at around 2 pm. I walked more than 2 km. It might not seem that much, but I do not think I have walked that far since I was in Tenerife in June. So I was quite satisfied with myself after that.

For tomorrow, my Lutheran self has given me two options, either a morning walk in the morning, or clean out my closet.

Inga kommentarer: