torsdag 1 januari 2009

No-email-Mondays ersätter casual Fridays - Trenderna 2009

(English version below)

Richard Watson, en framtidsguru har i The Times beskrivit hur 2009 kommer att bli och vilka trenderna är.

Eco-cyniker: folk börjar bli trötta på att särskilt politiker talar om för dem hur de ska agera. Speciellt den typ av politiker som kör omkring i elbil för att sedan ta det privata jetplanet.

Unplugging: Många har insett att 150 vänner på facebook inte riktigt är samma sak som att ha ett nätverk av riktiga vänner.

Bli skuldfri: 2009 är året då man ska satsa på att bli skuldfri.

Imbys”: ”Nimbys” (not-in-my-back-yard) är människor som inte vill att saker och ting händer på deras bakgård, medan ”Imbys” är de som vill att det ska hända lokalt. Dvs, man vill ha mat producerad lokalt, det ska vara hantverk och handgjort. Man sätter press på stormarknader att köpa in frukt och grönt från lokala bönder.

Watson tror också att vi kommer se mer av rasism och sociala uppror, mycket som ett resultat av nedgången i världsekonomin. Nationalismen ökar på samma sätt som skedde under 30-talets depression i USA.

Den amerikanske republikanske politikern och tidigare baptist pastorn, Mike Huckabee, berättade (gammal nyhet, men återberättades igår på CNN), att han som student brukade grilla ekorre i studentrummets popcornmaskin. Kanske något för att spara in matkontot i januari, samtidigt som det sägs att vilt är nyttigt kött. Några recept bifogas till hugade: Stuvad ekorre, ekorrsoppa, ekorrgryta, ekorrpaj m.m.

English version

Richard Watson, an adviser on future trends has listed 10 predictions for 2009 presented in an article in The Timesonline.

Eco-cynics: People are getting fed up with being told how to behave, especially by hypocritical politicians who drive a Toyota Prius one minute and hop on a private jet the next.

Unplugging: Those who boast of having 150 friends on Facebook realize that most of them are merely digital acquaintances; they are starting to crave the real thing.

Ditch the debt. Bringing back the 1950s savings culture.

Imbys, the opposite of Nimbys (Not-in-my-back-yard). People that want buy locally produced products and services. They want arts and crafts, handmade and homemade.

Watson also sees a risk for the rise in racism and nationalism, just as in the 30s depression in US, when racism and patriotism rose. The downturn in the global economy will cause tension to grow.

Squirrels

The American republican politician and former Baptist pastor, Mike Huckabee, told (yes it is old news, but it was brought up again on CNN yesterday) that he during his time at college, used to eat fried squirrel that they had fried in a popcorn popper (as this was the only thing they were allowed to use in the dorm room).

One way to save some money in January and especially as wild animals has much less of the bad fats. Here are some recipes for: Squirrel Stew, squirrel soup, squirrel casserole, squirrel pie and much more. I guess none of the recipes require a popcorn popper.

Inga kommentarer: