måndag 5 januari 2009

Förnekelse(English version below)

Jag var in till KS igår morse för att få lite mer kortison mot svullnaden i halsen som blivit lite värre de senaste dagarna. Jag ska in för en PET-scan om en vecka och sedan 10 dagar senare träffa överläkaren. Men jag ska nog försöka få den tiden ändrad, jag tror inte jag kan vänta 10 dagar för att få reda på resultatet, särskilt inte med den här svullnaden och ventrycket som inte vill ge med sig.

Den senaste tidens bloggande har nog varit lite för seriöst, det är roligt för mig att skriva men kanske inte så underhållande att läsa. Så lite mera oseriösa inslag kanske, som Church of the Flying Spagetti Monster eller den enklaste formen av underhållning som får alla att skratta.


Jag har snart läst slut Monica Antonssons bok: Mia, sanningen om Gömda. Hela historien är tragisk. Tragisk för många av de inblandade, tragisk också för att ämnet ”Gömda” tar upp är alvarligt och viktigt. Nu får alla hustrumisshandlare istället vatten på sin kvarn; kvinnor bara ljuger. Det finns som sagt många offer i hela den här historien, vilka skurkarna är, är lättare att lista ut. (Andra bloggare om
1, 2, 3)

Ibland har jag fått frågan varför jag är så starkt emot alternativmedicin, pseudovetenskap och även religion. Historien nedanför är ett exempel på vad som upprör mig med de två första (alternativmedicin och pseudovetenskap).Christine Maggiore, 52, avled den 26 December 2008, i Los Angeles. Hon avled efter att i 6 månader behandlats för lunginflammation. Det är mycket sällsynt att en normalfrisk 52-åring avlider i lunginflammation. Har man däremot AIDS så ser det helt annorlunda ut. Maggiori smittades med HIV i början av 90-talet men blev efter en tid en av de högljudda förnekarna till att HIV kunde ge AIDS, efter samröre med AIDS förnekaren Professor Peter Duesberg. Hon grundade också organisationen ”
Alive and Well".
2001 fick hon en dotter, Eliza Jane, som hon även ammade samtidigt som hon vägrade ta antiretrovirus mediciner för att förhindra att viruset spreds till dottern. Varken mor eller barn behandlades för sin HIV infektion, följaktligen testades hennes dotter inte heller för viruset.

I maj 2005 avlider Eliza Jane i en lunginflammation (orsakad av bakterien Pneumocysitis carinii, som bara drabbar de med svagt immunförsvar som t.ex. AIDS patienter). Det visade sig även vid obduktionen att Eliza Jane hade AIDS.

Det hemska med förnekare som Maggiore och Duesberg, är när de påverkar eller ger argument till personer med makt. Thabo Mbmeki, sydafrikas förre president ansåg att AIDS framförallt berodde på rasism och fattigdom. Hans förnekelse som även påverkats av Duesberg sägs ha kostat 300 000 människor livet. (Läs mer på länk1, länk2, länk3).


English Version

In the english version of the text I have omitted one part that is about a Swedish book. I did not think the story is of any great interest to my English readers (as well as being lazy).

Today I nipped in to the hospital to get some more cortisone. The swelling of my throat and chest had come back (the same as I had just before Christmas). I still do not have any explanation for it, but I am planned for a PET scan on Monday the 10th and a meeting with my doctor on the 22nd. I might want to see if I can get an appointment earlier.

The last week’s blogging might have been a bit different than previously. For one thing, I want to understand the technicalities behind getting traffic. But maybe it became a bit too serious. So, I might be adding some more postings with more entertaining material such as the Church of the Flying Spagetti Monster, or just the simplest way of entertainment that makes everyone smile.
However, back to the serious stuff. Sometimes I get the question why I seem so angry about Alternative medicine, pseudoscience and even religion. Well, the following story shows what upsets me with the first two:

Christine Magggior a 52 year old cloth import-export executive in Los Angeles, died on December 26, 2008. She died after being treated for pneumonia for 6 months. It is quite unusual that a normally healthy 52 year old dies from pneumonia. However, if you have for instance AIDS, it is much more common. Maggiori was found to have the HIV virus in the early 1990s. After awhile and after contacts with Prof. Peter Duesberg, she became part of a quite loud denier of the fact that HIV caused AIDS. She also founded the organization “Alive and Well”.
2001 she got pregnant and gave birth to a daughter, Eliza Jane. She refused to take any antiretroviral treatment, and at the same time she breastfed her daughter (it is a known fact that this is one way of spreading the virus). The daughter was not tested.

In May 2005, Eliza Jane dies of pneumonia caused by Pneumocystis carinii, which only attacks immunocompromised people, such as those with AIDS. Eliza Jane had AIDS.

The dangerous and horrible thing with deniers such as Maggiore and Duesberg, is when they manage to convince people with power, such as celebrities and politicians. Thabo Mbeki, the former president of South Africa is one of them. He started out claiming that AIDS was caused by racism and poverty and also used Duesberg as one of his expert advisers. It is said that Mbekis denial has caused the lives of 300 000 people. (Read more about this on link1, link2).

Inga kommentarer: