torsdag 29 januari 2009

SuperBowl Weekend
(English version below)


Kort status Leukocyter 1.0, neutrofila 0.1, trombosyter 22. Med andra ord inget immunförsvar och lättblödande. Får ta Neupogensprutor för att: stimulera benmärgstillväxten, den här gången känns bieffekten också, några välmåttade knivhugg i ryggen vid valda tillfällen. Annars leker livet!

Natten mot måndag är det återigen Superbowl. En av årets stora högtider. Till detta event ska man förstås också ha amerikanska snacks, varför jag tagit fram detta recept som jag gärna delar med mig av.

Piggy Cheese dip:
Ta ett ½kg stekt bacon, ½kg kokt eller stekt korv, en stor slatt Tabasco sås, 1 kg Velveeta ost (eller Mozarella), smällt allt lågsamt. Serveras med några påsar tortilla chips och en massa öl.

Äntligen har jag hittat lösningen på Cancerns gåta. CellAdam, har funnits i 25 år och botar 75% av alla cancersjuka. Tänk att man har missat det. Dessutom består den mer eller mindre av någon sorts lättmargarin. Tänk vad enkelt allt är om man bara behöver tro. Och varför har inga läkemedelsbolag tagit upp detta? Jo, dels för att de alla ingår i den stora konspirationen, läkemedelsföretagen vill egentligen inte att vi ska bli friska, då kan de ju inte tjäna några pengar, och dels för att detta lilla företag som säljer CellAdam jobbar nästintill helt altruistiskt. Det vill säga det har alla de attribut man brukar koppla till en kvacksalva.

Diskussionen kring SSPX har rört upp mycket inom katolska kyrkan, de flesta tycks ha förstått det hela, medan andra mer obskyra organisationers reaktioner mer påminner om Ceausescus reaktion den där dagen på torget I Bukarest, när de ditkommenderade supportrarna helt plötsligt börjar bua. En auktoritär organisation som aldrig blivit kritiserad går i spin i sina försök att förklara sig ur situationen genom att smutskasta sina kritiker. Nu har man dessutom från SSPX officiellt satt munkavle på revisionisten Williamson. För en utomstående förefaller dessa organisationer skrämmande.
English version


Short status update: Leukocytes 1.0, Neutrophile 0.1, trombocytes 22. In other words I do not have much of an immune system and easily bleeding. I am taking Neupogen shoots to support the bone marrow, but this time I can feel the side effect, a knife-stab in the back now and then. But apart from that, everything is great.

Sunday night is Superbowl Sunday. One of the big events of the year. As it is on all through to the morning, you really need something to keep you awake. So here is a recipe for some Superbowl snacks that will keep you awake for a long time.

Piggy cheese dip:

Basically it's a pound of cooked bacon, a pound of cooked sausage, a healthy glug of Habanero Tabasco sauce and 2 pounds of Velveeta cheese, all melted together in a slow cooker. You serve it with a couple of bags of tortilla chips and a lot of beer. And, we would imagine, Tums.

And finally I have found the solution for cancer. It is called CellAdam and apparently it has existed for 25 years and cures 75% of all cancer patients. How could I and all my doctors have missed that? And it is so simple and natural (unlike other medicines that are not from anything in the nature). It is almost some kind of light margarine. How easy it is if you just believe. The question is why no pharmaceutical company has picked up on this? Well, they are of course all part of the big conspiracy. The pharmaceutical companies do not want us to get healthy (then they would not make any money, stupid). But the small company selling the drug, well, selling, they work of course based fully on altruistic principles and not for the money.
In other words, it has all the attributes of a quack.


The news about the SSPX organization seems to have stirred up quite a lot in the Catholic Church. Most of them seem to have understood what has happened. Even though there are some small sect like organizations whose reaction reminds me of when Ceausescu held his last speech in Bucharest in 1989, where the supporters that had been forcedly transported to Bucharest turned on him. An authoritarian organization that is not used to any criticism starts to smear their opponents and even try to do some journalistic research into the tv-production team. Now they have also silenced the revisionist, Williamson. For a non-catholic, these organizations really frighten me.

Inga kommentarer: