fredag 2 januari 2009

Dagens betraktelser


(English version below)

Jag märker att det är svårt att undvika viljan att kommentera alla politiska bloggar. Israel – Gaza konflikten undviker jag dock helt att kommentera (alla tycks kommentera detta, samtidigt som man undviker att nämna att 10 gånger fler civila har dödats i Östra Kongo av LRA (Herrens motståndsarmé), sedan juldagen). (BBC)

Däremot har jag svårt att låta Birger Schlaugs debattartikel i den kristna tidningen Dagen, gå okommenterad förbi. Schlaug angriper det han kallar för ”konsumismen” och det som andra kallar för ekonomisk tillväxt. Han anser att en 4% ökning av konsumtionen är absurd. Visserligen kan man som julmatsmätt svensk tycka att vi inte behöver mer, men det innebär också att man missunnar den icke fullt ut industrialiserade världen att ha möjlighet till samma ekonomiska utveckling som västvärlden haft de senaste 100 åren. Nej, han ser möjligheten att göra gemensam sak av sina tillväxtfientliga åsikter med kyrkan. Jag kan se för mig herr Schlaugs utopi: ett teokratiskt förindustriellt bondesamhälle där endast storbonden och prästen är ”konsumister” och alla övriga är lika eländigt fattiga men givetvis lyckliga i denna rosaskimrande Schlaugska värld, som dessutom är bra för miljön. Ett är säkert, när politik och religion vävs samman då är det bäst att passa sig. (
D)


En man det är svårt att finna sympati för är Bernhard Madoff. Att någon lyckas lura av folk närmare 400 000 000 000 kronor är dock en bedrift. Nu blir man kanske inte så där jätteledsen för att någon av de superrika i sin jakt på ännu mer och snabbare pengar, blivit lurade på några miljoner hit eller dit. Dessutom verkar många av hans kunder förstått att Madoff körde ojuste, men att det var dem han lurade insåg de inte. Nej, det är andra som kommer i kläm, som andra finansföretag som rekommenderat Madoff (en vars VD tog livet av sig på julafton) eller de välgörenhetsorganisationer som nu tvingas ställa in planerade donationer.(”Fifth Avenue Synagoge sägs ha förlorat 2 miljarder dollar. Se hela listan på
Clusterstock). (AB, DN, Clusterstock)

Photo courtesy of Cheezepie

Astrologi och horoskop är något som enkelt och för länge sedan vetenskapligt bevisats vara rent skojeri. Ändå sökte jag på horoskop för det kommande året och hamnade på Expressen. Mitt horoskop för året talade om att det var dags att ”klättra uppåt” på jobbet, att hösten skulle bli romantisk och att jag skulle ha tur i både spel och affärer under våren. Sen insåg jag att jag just läst förra årets horoskop. Jag kan väl säga att min sjukskrivning knappast hjälpt mig göra karriär, att höstens sjukhusvistelser knappast var särskilt romantiska och mina affärer och lottorader har knappast varit lönsamma, särskilt med tanke på att 2008 var det sämsta börsåret någonsin, till och med värre än 1929. Så frågan är: Vem tror på sånt här fortfarande? (Exp)


English Version


I have noticed that it is difficult not to comment on other political blogs. I am avoiding the Israel-Hamas conflict (which everyone seems to comment on, while totally ignoring the fact that 10 times as many civilians have been killed in eastern Congo since Christmas day).

However, I have difficulty in letting Birger Schlaug article in the Christian newspaper Dagen, go uncommented. Schlaug is attacking what he calls the “consumism” (what others call economic growth). He believes that a 4% increase in the economy is absurd. Being Swedish and just stuffed full with Christmas food and New Year’s champagne, it is easy to say that we do not need more. But at the same time that also means that we do not accept that the non-fully industrialized part of the world to have the opportunity to have the same economic development as the western world has had during the last 100 years. No, instead he sees a possibility to join forces with the church. I can see mr Schlaugs utopia: a theocraty in a pre-industrialized society, where everyone lives in small farming communities, where the only ones being “consumists” is the priest and the large landowners. The rest living in a pitiful but equal poverty bit great for the environment. One thing is for sure, when politics and religion are woven together, you better start running.

One man it is difficult to find sympathy for is Bernhard Madoff. The man that successfully managed to convince people to invest 50 000 000 000 US dollars in his financial scam. Now maybe one does not get that sad seeing the super rich losing some of their fortunes in their greedy efforts to get even richer. Especially as some of his clients understood that it was a scam, they just did not know he was scamming them. But of course there are victims here, the CEO of one company that had been recommending Madoff to its clients, committed suicide on Christmas eve. Several charity organizations are now forced to cancel planned donations. (the Fifth avenue Synagoge is said to have lost 2 billion US dollars – see the whole list on Clusterstock).

Astrology and horoscopes are things that I find utterly ridiculous. It has been proven to be nonsense for centuries. Still I went to one of our tabloids webpages and found my horoscope for the year. It told me that I would climb in my career, and that the fall will be very romantic and during the spring I will be lucky both in gambling and in business. Great I thought. Then I discovered that it was an old webpage and that the horoscope was for 2008. So, being on sickleave half of the year did not really do much for my career, nor did spending most of the fall in hospital do much for romance, and the luck in gambling and in business, well the Swedish stockmarket had its worst year ever, even worse than 1929. So, I am still wondering who believes in this stuff?

2 kommentarer:

Birger Schlaug sa...

Bäste David, du har nog inte läst min artikel särskilt väl. Jag missunnar inte några materiellt fattiga länder vare sig ekonomisk eller materiell tillväxt. Skriver tvärtom: "Var och en inser nog det absurda i tillväxtsamhällets egen torftiga logik. Vi vare sig kan eller bör fortsätta som vi gjort. Det är lika viktigt att inse detta, i ett land som vårt, som att inse att materiellt fattiga länder har reella behov av såväl materiellt som ekonomiskt växande."

Vidare fortsätter jag:

"Det finns förvisso massor av områden även i vårt land som behöver växa - men att inbilla sig att detta är detsamma som att den totala tillväxten ständigt måste öka, är feltänkt."

David sa...

Bäste Birger, tack för din kommentar.
Möjligen gjorde alla religiösa bisatser att din text blev lite svår att följa för mig.

Att minska på vår (och då antar jag att du menar västvärlden och inte bara lokalt i Svedala) konsumtion och samtidigt ge fattiga länder möjlighet till ökad ekonomisk tillväxt får jag inte ihop.

Vilka är de områden du anser att vi behöver växa, men som samtidigt inte är beroende av en produktivitetsökning med motsvarande konsumtions/efterfrågeökning?

Och vad ska finansiera vår stora offentliga sektor om vi minskar den privata?

Nåväl, jag kan hålla med om att dessa frågor är både viktiga och stora och kan diskuteras mycket och länge. Dock får jag mycket svårt när man vill blanda in kyrkor och religioner i detta.