torsdag 12 februari 2009

Skaffa en lycklig vän och bli 9% lyckligare!


(Short English version below)

Lägsta sjukfrånvaron på 25 år rapporterar man från Svenskt Näringsliv. Självklart har det inget med hälsa och sjukdom att göra utan om attityd och regelförändringar. Under 80-talet ökade den långa sjukfrånvaron (arbetsskador, sjukpensioner etc.) och dessa stod för hälften av all sjukfrånvaro. Med nya regler som t.ex. att man efter ett halvår ska få sin arbetsförmåga bedömd, samt generellt hårdare sjukskrivningsregler (som dock inte slår igenom i statistiken riktigt än), så är det klart att folk inte stannar hemma om de inte absolut måste. Men visst låter det vackert att vi blivit så friska.

Artiklar: DN1, DN2, DN3, HD, SSv
Bloggar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12

Senaste nytt om Lycka: Två forskare (Nicholas A. Christakis och James H. Fowler) har tittat på lycka och sociala nätverk. Om vad de kom fram till säger de så här:

”Vi fann att i sociala nätverk finns grupper med lyckliga och olyckliga människor i dem. Dessa grupper sträcker sig i tre led. Så, en persons lycka är knuten till hur lyckliga hans vänner, hans vänners vänner, och hans vänners vänners vänner är. Det vill säga, lyckan påverkas av människor man inte ens känner eller umgås med. Vi fann att lyckliga människor tenderar till att befinna sig i mitten av deras sociala nätverk och att de befinner sig i stora grupper av andra lyckliga människor. Vi fann också att för varje ytterligare lycklig vän man hade i sin grupp, så ökade chansen för ens egen lycka med ungefär 9%.”

Mer om det kan man läsa här: Link


Visste du att mer investeras i mediciner mot flintskallighet än mot malaria. F.d. nörden och numera filantropen Bill Gates i en riktigt bra video från TED: Video1

Ännu en riktigt bra video. Elisabeth Gilbert om kreativitet och genialitet med mycket humor: Video2

För egen del har jag piggnat till men saknar mina vita blodkroppar. Det blir nog en lugn helg.

English Version

Two researchers (Nicholas A. Christakis and James H. Fowler) have looked into Social networks and happiness. Here is a summary of their findings:

“We found that social networks have clusters of happy and unhappy people within them that reach out to three degrees of separation. A person's happiness is related to the happiness of their friends, their friends' friends, and their friends' friends' friends—that is, to people well beyond their social horizon. We found that happy people tend to be located in the center of their social networks and to be located in large clusters of other happy people. And we found that each additional happy friend increases a person's probability of being happy by about 9%.”

You can read more about it on: Link

Did you know that more is invested in medicine against baldness than against malaria? The ex nerd, now philanthropist, Bill Gates in an excellent lecture from TED. Video1

Another very good video: Elisabeth Gilbert on creativity and genius, presented with a lot of humour. Video2

Status of I, myself and me: We are all feeling a wee bit better, but still miss all our white blood cells.

Inga kommentarer: