onsdag 11 februari 2009

Såpor och dekokter


(No English version below today)

En ny sjukhussåpa har startat. Radiumhemmet heter den. I första avsnittet får vi se den tillförordnade chefen (kallad kirurgen), skickar ut brev till sina underställda där han hotar dem med indragna funktioner och nomineringar. Allt detta därför att onkologerna anser att den chef som utnämns bör vara cancer specialist. Den tillförordnade chefen tar dock detta som personlig kritik. Kirurgens chef tycker dock inte att det viktigaste för en cancerklinikchef är att han kan något om cancer, utan att han är en bra ledare (en som kanske inte skickar hotbrev till anställda, eller?).

Ja, spännande blir dock att följa nästa avsnitt i så.
”En EU-dom, som kom nyligen, slår fast att lagstiftningen inom EU är harmoniserad för alla typer av läkemedel. Det innebär att inget särskilt undantag längre kan göras för antroposofiska läkemedel” (ur ”information från Läkemedelsverket, 18:6-December 2007). Trots detta har Göran Hägglund ännu en gång förlängt dispensen så att Vidarkliniken och dess företag Weleda kan fortsätta med kvacksalveriet.
Apoteket har 28 olika förpackningar av Iscador till salu (nästan alla i förpackning om 7 för 360 kronor förutom de där det är 8, de kostar 330. Vilket inte förvånar mig alls i sammanhanget).

"Cancer är besläktad med döden och vi letar därför upp en ursprunglig naturprocess för att hitta den läkande kraften....Misteln är som ett barn som inte uppnått jordemognaden bland växterna. Här finns en naturprocess bevarad från tiden då jorden var ung, som är lämplig för behandlingen av den obalans som ligger till grund för cancer". Orden kommer från ”Dr.” Flatters

Tossigheter, har trots allt förfinats sedan grundare Steiner öppnade munnen första gången. Steiners medicinska koncept bygger på en helt ovetenskaplig syn på hur en människokropp ser ut och hur den fungerar. T.ex. har han skrivit ”Vetenskapen ser hjärtat som en pump som pumpar blod. Det finns väl inget som är så absurt som att tro något sådant. För hjärtat har ingenting med att pumpa blod att göra. Blod cirkulerar av sig självt tack vare de vitala krafter det innehåller.”

På Vidarklinikens hemsida under ”Frågor och Svar” kommer frågan upp ”Finns det forskning om mistelpreparat? och svaret: ”ja, mycket”. Sanningen är att de få studier som gjorts (dubbelblinda med kontrollgrupper etc. Dvs. den typ av studier man förväntas göra för riktiga läkemedel), visar på ingen som helst effekt av den här dekokten. Och likt andra kvacksalvare börjar man då förstås angripa metoden som är för dyr, för omfattande, passar inte den här typen av medicin osv. Man erkänner dock att det enda man lyckats bevisa är att man mår lite bättre, dvs. placebo. Särskilt med tanke på att Vidarklinikens ”cancervård” handlar om att ta hand om patienter där inget mer finns att göra medicinskt, dvs. se till att de har det bättre den sista tiden. Frågan är varför man då ska spruta in en dekokt som någon tokig Schweizare hittat på för 80 år sedan.

Vidarkliniken finansieras främst av Landstingsmedel och kallar sig en icke-vinstdrivande organisation. Hur mycket av landstingspengarna som förs över till Weleda (dvs det antroposofiska företaget som likt Miraculix vispar ihop dekokterna som i stort sett bara antroposofer köper, framgår förstås inte).

Antroposoferna och deras företag är heller inga små organisationer. Weleda har 1800 anställda i 20 länder. Antroposoferna har stora lobbyorganisationer som bl.a. arbetar för att säkra att man kan fortsätta med kvacksalveriet (En räddning är dock att många antroposofiska mediciner, likt homeopatiska ska ruskas och späs ut till oigenkännlighet. Och vatten får man ju sälja.)

Jag har ingenting alls emot att man tar väl hand om cancerpatienter den sista tid de har. Vad jag starkt opponerar mig mot är att man ska spruta dem fulla med någon jävla örtsallad och få dem att tro att de ska leva längre.

1 kommentar:

helena sa...

Min högst personliga åsikt är att "chefen" bör vara en administrativt kunnig onkolog. Självklart ska han eller hon vara en "ledare", ha förmåga att kunna se på hur verksamheten kan utvecklas både kort- och långsiktigt. OCH - jag tycker även att det bör vara just en onkolog. Mkt pga att jag tror att det är lättare då att se färdigheterna och ev. tillkortakommanden hos läkarna som jobbar där. Och sedan också för intressets skull.

Vad gäller Weleda vet jag inte ett skit. Förutom att jag började få reklam från dem strax efter jag fick barn. Uppenbarligen skulle det vara en utmärkt idé att smörja dotterns utslag med en mix av mandelblomma, kastanj och äpplekärnor eller vad fan det var ... provade dock aldrig. Inotyol-salva funkar på allt - why fix it if it ain´t broke ...