måndag 11 augusti 2008

Monday - Chemo and Murkins

(english version below)

3 nya nålar och 1 lite kemo. Skönt att det är över för den här gången. Efter sammanlagt 7 liter gifter (sköterskorna måste till och med akta sig för att få det på huden, så giftigt är det, men rätt in i mina vener åker det). Nu har också först svampinfektionen kommit både i mun och en trappa ner. Förhoppningsvis försvinner det på några dagar med medicinen, men till dess är det
lite jobbigt.

När jag blev sjuk första gången så blev jag tillfrågad om jag vill ha peruk, något som man kan
få på landstingets bekostnad. Eftersom jag inte bara hade en begynnande flint utan en långt framskriden sådan, så funderade jag inte så länge. Skulle jag nu komma med en skalle full med hår (oavsett dreadlooks eller inte), och tro att nu ser ingen att jag är sjuk. Fungerar nog inte. Jag kan tänkta mig att det är jobbigare för en kvinna eller för en osäker pojke, och att de kan behöva
det. Jag själv tycker att det är lite kaxigt, att vara helt flint. Jag har aldrig varit en sån som utmanat omgivningen med utseendet, men nu är jag så illa tvungen, så det är väl bara att
njuta av uppmärksamheten.

Man tappar ju inte bara hår på huvudet utan i princip kan ju allt hår ramla av. Vad jag inte förstår är vem som skaffar sig en "murkin". Jag tycker det är ren humor. En murkin är en
underlivs peruk (http://www.kittywigs.com/).
Nu verkar det inte som de är så vanliga, men jag har fortfarande svårt att förstå vem som köper en sådan och framförallt varför? :-)

Humor är alltid bra när man är sjuk. En viss sorts humor fungerar väl bland oss som är sjuka, men kanske inte i omgivningen. Man behöver kunna skämta om sin egen situation, och skämten blir rätt råa. Robert Schimmel är en amerikansk komiker som dels förlorat en son i hjärntumör, och dels överlevt Non-Hodgkins lymphoma. Och han skämtar om det på ett rått och avväpnande sätt som jag gillar. Han var i och för sig inte rumsren från början heller, så det är inget för finkänsliga (http://www.youtube.com/user/RobertSchimmel), men ibland behöver man bara ett skratt även om skämtet är grovt eller fjantigt.

Nä, några murkin-websiter hittade jag inte, men jag tyckte kittywigs var rätt kul.

Imorgon blir det datortomografi.

English version

3 new needles and 1 litre of chemo. Feels great that it is over for this time. After all in all 7 litres of poison the last 5 days (even the nurses are afraid to even get it on their skin it is so toxic, but straight into my veins its going). Now I am also getting the first fungus infection in my mouth and downstairs. Hopefully the medicine I got will make it disappear in 3-4 days, but until then its no fun. Really, having cancer is not that tough physically, it is all these small side effects that together, makes it a pain in ..everywhere.

When I got cancer the first time I was asked if I wanted to order a wig. As I did not really have that much hair to begin with, it felt a bit odd to get a wig. So, if I came back with a fullset of hair (dreadlooks or not), people would not see that I was sick, Duh?

Still, I think it is hard on especially women and maybe also for younger (insecure) men. I have never been the type that uses my looks or the way I dress as a means of provocation or to seek attention. But now I am forced to, I quite enjoy it.

You do not only loose your hair on you head. Potentially, you loose all hair. So, what kind of person gets a "murkin". And this is what I find to be pure humor. A murkin, I have learned, is a wig for your lower regions (http://www.kittywig.com/).
Well they do not seem that common, but I still cannot understand who will buy them and why? :-)

Humor is important when your are sick. There is one sort of humor that works well among those who is sick, but not very well with the people close to you. But you need to be able to make jokes about yourself and your situation. The american commedian Robert Schimmel is one of those people who can make jokes about this. He has lost one son in a braintumor and also he is a Non-Hodgkins survivor.

Well, even before his cancer, his jokes were, should we say, not the most refined ones. But I still like his raw sense of humor (http://www.youtube.com/user/RobertSchimmel), but you need the laugh.

Well, I know, I did not find any murkin websites, but I liked the kittywigs.
Tomorrow it is CT scan.

Inga kommentarer: