onsdag 20 augusti 2008

Blogging - 1850-style


Idag mår jag bra. Tandvärken är inte helt borta men mycket bättre. Gick och hälsa på bästa polarn Leif och hans galna hund. Hur många kilo hund som helst som alltid ska hoppa upp på mig. Han är fin, bara lite bångstyrig.

Efter att ha skrivit några längre bloggar (och fått lite positiv feedback), så undrar jag nu hur man ska kunna hålla trycket uppe. Kan man överhuvudtaget ha något vettigt att skriva om varje dag. Och hur får man idéer till det.

Men så kom jag att tänka på Carl Fredrik Bergstedt.
56 år gammal, änkling, ungarna var 13, 15, 18, 20, vet inte hur många som bodde hemma, men de som gjort togs nog hand om av tjänstefolket. Bodde 1873 på sin Herrgård Skrukarp i Östergötland.

Han titulerades, fil.dr, docent, publicist, brukspatron till Hedenskog och Skrukarp.

Utgav tidskriften Samtiden 1870-1874. Det var en veckotidskrift motsvarande ca 32 A-sidor (utan illustrationer).
Han skrev allting själv.

Innehållet i nummer 29, den 19 Juli 1873 var:

Administrativa reformer (kommentarer till offentliga förvaltnings reformer) ca 13 A-4 sidor

Litteratur ca 13 sidor: bestående av recensioner av:

 • Memoirs of Count Montalembert , peer of France, deputy for the department of Doubs, by mrs Oliphant, 2 vols.
 • The quarterly Review April 1873
 • Eloge de Charles Comte Montalmebert pronouncé dévant l’académi e Francaise le 4 Avril 1873, par Henri Eugene Phillippe Louis D’Orleans, duc D’Aumale.

Kommentarer till pressen ca 5 a-4 sidor

Strödda underrättelser (ca 4 sidor)

 • Spanska pretendenter (om spansk tronföljd och dess kandidater)
 • Flykt ur ett militärfängelse: Om sju kommunister som flytt ur ett franskt militärfängelse.
 • Främlingsläget i de Förenta staterna: Om att av USA:s totala befolkning på 38,5 miljoner var 5,5 miljoner invandrare.
 • Antalet af de röda blodkropparna hos olika djurklasser: Om att man nu hade hittat en enklare metod att räkna antalet blodkroppar i en kubikmillimeter blod.

Och så här skrev han varje vecka under 5 års tid, samtidigt som han var Ledamot av riksdagens första kammare för Östergötlands län, ledamot av kyrkomötet. Och jag är inte ens säker på att han hade skrivmaskin. Visserligen kom Remington ut med sin första maskin i mars 1873.
Åsså sitter jag här med min dator o klagar. Hmm.


English version

Today I am feeling really great. The toothache has not totally disappeared, but it is much better. I went to see my old friend Leif and his mad dog. A huge Newfoundland, that always greets me by jumping on me. He is cute, just a bit unruly.

After having written a couple of longer blogs (and got some positive feedback), I am starting to wonder if it is at all possible to find something interesting to write about on a daily basis. And where to get ideas for this.

But then I remembered Carl Fredrik Bergstedt:

56 years old, widower, the kids were 13, 15, 18 and 20 years old. I do not know how many of them actually lived at home, but I guess that those who did were mainly taken care of by guardians and servants. In 1873, he lived in his mansion, Skrukarp, in Östergötland, Sweden.
His titles, where PhD, publicist, and proprietor of Hedenskog and Skrukarp. He published the weekly magazine “Samtiden” 1870-1874. A magazine of about 32 pages (without any illustrations).

He wrote everything himself.

The following was the content of the 29th Issue, July 19, 1873:

On administrative reforms (comments to the proposed reforms in Government services) . 13 pages

Literary review (about 13 pages) including reviews of:

 • Memoirs of Count Montalembert , peer of France, deputy for the department of Doubs, by Mrs. Oliphant, 2 vols.
 • The quarterly Review April 1873
 • Eloge de Charles Comte Montalmebert pronouncé dévant l’académi e Francaise le 4 Avril 1873, par Henri Eugene Phillippe Louis D’Orleans, duc D’Aumale.

Press reviews (4 pages)

Smaller articles

 • Spanish pretenders (on the succession to the Spanish throne, and the candidates)
 • About the breakout from a military prison (about seven communists escape from a French military prison)
 • On the number of foreigners in the USA (of the 38,5 million inhabitants, 5,5 million were immigrants)
 • On the number of red blood cells in different animal species. A new method of counting red blood cells had been invented.

And he wrote like this every week during 5 years. And at the same time he was also a member of the first chamber as well as being part of the annual council of the Swedish state church. And I am not even sure he had a typewriter. Remington & son came with their first typewriter in March 1873.

And here I am sitting with my computer complaining…

Inga kommentarer: