lördag 9 augusti 2008

Hospital Multimedia

Multimedia miljön för patienter.

(english version below)

Som ni förstått så saknas det. Det finns idag en del stödsystem för patienter med de är inte sammankopplade. Jag kan gå in på mitt apotekskonto och se vilka recept jag har och hur mycket det är kvar på dem. Jag kan också beställa hem medicinen.
Mina journaler finns på sjukhuset och jag kan beställa gratis kopior av dem via internet. Dvs ett email går till någon person som ska plocka fram dem, skriva ut dem, lägga dem i ett kuvert och posta dem till mig (tar en vecka).
Jag har ingen möjlighet att kommunicera med min läkare eftersom hans email är hemligt (antar jag. Jag ska fråga honom nästa vecka).

Så, bara med dessa 3 områden skulle man kunna spara administrativ tid. Om man före ronden har skrivit ner alla sina frågor och funderingar kan man spara tid. Om jag kunde gå in direkt i mina journaler och spara ner dem på min hårddisk. Osv.
Och då har vi inte kommit till den för mig intressantaste delen, nämligen att ha en IT-miljö som liknar den jag har hemma.

Men ska man ha sjuka människor att hålla på med datorer, skicka email, titta på tv osv. Sjukamänniskor ska väl vila.

Visst finns det många som är alltför sjuka för att kunna sysselsätta sig och visst finns det människor som kommer på sjukhus för att de jobbar för mycket och en uppkoppling som ger dig möjlighet att följa börskurserna kan vara nog så negativ för deras återhämtning.

Men alla andra. De som gjort ett kirurgiskt ingrepp och tvingas ligga några dagar och stirra på ett vitt tak, eller någon som fått en liten stroke och behöver stimulans för att få igång både motorik och mentala processer.

Det finns nog många fördelar och en del nackdelar. Ett ämne för vidare forskning kanske.
Jag tror att idag har internet generation kommit att bli 30+, därför är trycket kanske inteså stort ännu. Genomsnittsåldern på Medicinkliniken är nog 50+, men bland de som kommer in som är yngre har inte alltför sällan en bärbar dator med sig och ett mobilt bredband till det. Vilket innebär att man då trots förbud kör mobilt.

Så, vad är det man skulle önska sig.
1. Teknisk miljö som ger bredbandsaccess
2. Patientstödsystem: Åtkomst till journaler, medicinlistor med koppling till apotek och Fass, kommunikation med läkare och sköterskor (frågor o svar)
3. Aktivering: Underhållning (TV etc, http://www.hulu.com/), mina egna program och kanaler (istället för de 5 kanaler som man måste slåss om i dagrummet), spel osv
4. Social networking: Möjlighet till kommunikation med anhöriga. Status: Tänk att du gjort en svår operation, allt har gått jättebra och du är överflyttad till avdelning X. Du har när du kom in redan talat om vilka som är dina närmast anhöriga och deras mobilnr finns. Nu skickar sjukhuset ett SMS som talar om att du mår bra efter operation. Du finns på avdeling x som har besökstider 15-19.

Jag tror man kan hitta hur mycket som helst här. Sen om någon kan tjäna pengar på det är en annan fråga. Men med tanke på belastningen här och hur mycket tid som ändå läggs på att hålla anhöriga underrättade, svara på patienters funderingar osv, så finns det säkert en del besparingar man kan göra. Samtidigt tror jag också att vissa kan tänka sig betala för tjänster på sjukhus.

Är det bra eller dåligt? Min grundinställning är nog att mobilitet och kommunikation är bra för ekonomisk tillväxt, samhället och individen.

I mitten av 1800-talet stred de konservativa mot utbyggnaden av järnvägen i det här landet med argumenten att det aldrig kunde vara bra att vanligt folk skulle kunna resa omkring. Och ända in på 1900-talet hade vi en tjänstejonsstadga som sa att tjänstejon bara fick byta jobb den 24 oktober varje år. Jag tror att vi kommit en lång väg från detta och att vi ska fortsätta på den inslagna vägen.

Hur jag mår?, jo rent fysiskt är det helt ok. Sen kan man kanske diskuter hur mental frisk man är som skriver allt det här dravlet kl. 05.00 en lördagmorgon, men det får väl andra avgöra.

English version

Multimedia environment for patients

You have probably realised that it does not exist here.There are today a number of support systems for patients, but they are not connected in any way.I can access my account at the pharmacist and view my recipies and how much medicine I have left,what the cost, what their sideffects are and even place a mailorder for them.
I can get copies of my medical records via internet. But in reality it is just an email sent to someone who will have to pick them up in the system, print them out and then mail them to me. Takes a week.

I do not have any possibilities to contact my doctor through email.I have not asked yet, but I will do that, but I really do not think that I will get his email address.

So, here we have 3 areas where some more thought through IT strategy could save time and money. Just being able to send your questions for the doctor to see on beforehand would save her/him some time. Being able to get the medical records directly and saving them to my harddrive.

And yet we have not touched upon the interesting areas. To have a multi-media environment that is similar to what I can get at home.

But should we have sick people using computers, sending email, chatting with friends etc. Sickpeople should rest should they not?

Of course there are plenty of patients that are too sick and there are probably patients that for medical reasons should not have access (a stocktrader who has just had a heart attack, should perhaps not have internet access to trading systems e.g.). But for the rest I think that activating the patients are much better, both mentally and physically.

There are probably a lot of pros and cons. A new research subject maybe.

I guess that the internet generation of today have reached 30+ (meaning the first larger age group that has embraced the technology fully). And this is probably the reason why there is not that big pressure on these issues yet. The average age here is 50+, but for those that are say 45 and younger, it is quite common that they have brought their laptop and mobile broadband with them (if they where able to plan for the stay).

So, what am I asking for?

1. Basic infrastructure that support broadband access (allowing mobil broadband, WLAN.)
2. Improved patient support systems with access to medical records, medicinelists integrated with the pharmacy and information about all the medicines. Ability to communicate with nurses and doctors (Q&A)
3. Activation/entertainment (TV, http://www.hulu.com/, gaming, my own channels, Video on demand). Not the 5 channels you have to fight about in the dayroom.
4. Social networking. Ability to communicate with friends and family. For instance, you have just been through a difficult surgery, that went well and you will now be sent to ward xx. When you first got in the nurse took the names and mobile numbers to your closest relatives, friends or whatever. Now they can send them an sms saying everything went ok, you are in ward xx, visiting hours are 3-7 pm. It will save X number of people calling the hospital trying to find out where you are and how you are (and probably not get an answer because the cannot give you that information because they do not know who you are.

I think there are lots of opportunities here. Wether or not someone can make money on it is a different thing. But with the workload they have here, anytime spent on admin or keeping people informed if that can be shortened would lower cost or give the staff more time to the patients.

Good or bad? My basic assumption is that increased mobility and communication is for the good of financial growth, society as a whole and for the individual.

In the mid 19th century the conservatives in Stockholm fighted against the building and expansionof the swedish railroad system. The main argument was that they could not see any benefits of "ordinary" people being able to travel around. And as late as in the early 1900s, we had a law that stated the servants (housekeepers, butlers, etc) could not change employer on any other day than the 24 of October) I think we have come a long way from this and seen the benefits.

And how am I feeling? Well, physically I am really doing ok. Mentally, well I leave it to you to judge. Writing all this at 05.00 am on a saturday morning, may not be part of the definitionof sanity, or?

Inga kommentarer: