torsdag 17 juli 2008

No thrills today

(English version below)

Dagen har varit tämligen odramatisk. Nya cellgifter och en datortomografi är väl vad som hunnits med. En drös nålstick återigen. Efter nu två omgångar cellgifter, så har de ännu inte börjat ge någon särskild effekt. Det kan båda gott, men det kommer säkert senare. Men just nu mår jag bra.

Natten kan väl inte sägas förlöpt lugnt. Dels skulle jag ha mina sprutor var 4e timme och dels var jag väl lite störd av andra patienter. Av hänsyn till mina medpatienter så tänker jag inte berätta om dem här annat än att jag har nog ett antal historier att berätta offline när jag kommer hem.
Jag såg på nyheterna att Bush regeringen nu äntligen beslutat om 280 miljarder till stöd för Aids, TBCoch malaria i förutom USA, även afrikanska länder samt i sydostasien. Om den regeringen kan manha många åsikter, men det här tyckte jag var fantastiskt.

Man får ju lite funderingar kring det här med sjukvård och kostnader.Den behandling jag nu påbörjatkommer säkerligen kosta uppemot miljonen (min gissning, men troligen ligger den nära sanningen). Dåbörjar man fundera lite. Visserligen är jag glad att jag inte behöver bry mig om kostnaderna tillskillnad från t.ex. mina amerikanska vänner som ständigt blir plågsamt påminda om vad som täcks och inte täcks av deras skyhöga privata sjukförsäkringar. Att dels vara sjuk och sedan också behöva slåssför behandling måste vara hemskt.

Rent sammhällsekonomiskt borde jag ju ha 20 produktiva år kvar (fast jag vet ju inte hur produktivtde senaste åren varit egentligen), så visst kan det väl löna sig att återställa en sån som jag. Frågan är hur långt man kan gå i sin strävan efter att kunna bota allt och alla.

I min samling antika böcker (jag brukar säga till min son att det enda han någonsin kommer attfå ärva efter mig, är mina böcker och mitt utseende, varpå han suckar att böckerna kan han jui alla fall sälja), där har jag ett par av Svenska läkaresällskapets årsberättelser från 1830-talet.Även om det är nästan 180 år sedan, så är det slående hur pass lite man verkade förstå och vetapå den tiden. Koleran behandlades med blodiglar och stärkelselavemang. Kallt och fuktigt vädertycktes vara orsak till de flesta sjukdomar, kvicksilver effektivt mot det mesta trots förödande biverkningar. Så, trots allt känns det tryggare idag även om man är långt ifrån att förstå alla sjukdomar ochhur de ska botas.

English version
Not a lot of action today. A new batch of chemo, performed a CT-scan, and a bunch of new needles.Still after these to sets of chemo, I am not yet affected by them. No nausea, no nothing. I hope it will remain that way, but I guess it will hit me eventually. I will loose my hair again, thats forsure.I did not sleep that much the past night. I had to get injections every 4 hours and in addition,some of my fellow patients were a bit noisy.
On the news I saw about the Bush administration now finally decided to spend x BUSD on fightingaids both in US as well as in some african countries, and in addition, TBC and malaria in some othercountries as well. One might have a lot of different views on the Bush administration, but thisI think was fantastic.
Being in hospital, you start to wonder about the cost of healtcare. The treatment I have startedwill probably cost close to a million Sek (its a guess but probably not too far off). I amhappy though not to have to bother at all about the costs. Unlike my american friends thatare well aware of what is covered and what is not covered as part of their expensive healt insurances.To be sick and then also have to worry about the costs and what is covered or not must be awful.
Well, anyways, I should when I get my health back, be able to have at least another 20 years ofproductive work, so there might actually be positive investment case on me.
In my old book collection (I often tell my son that the only things he will ever inherit from meare my books and my looks, upon which he sighs and says, well at least I can sell the books), I havea couple of volumes of the Swedish medical societys yearbooks. In which local doctors have writtentheir annual summaries of the health issues in their areas. Even though they are written about180 years ago, it is striking the lack of knowledge and understanding they had at that time. Against e.g., Cholera they ordinated leeches and starch enemas. Mercury was used for a varietyof disease. And cold and damp weather seemed to be the source of most infections.
So, all in all, it feels quite ok today despite the fact that we are far from understanding allillnesses and how to cure them.

Inga kommentarer: