söndag 7 september 2008

Homeopater

Samuel Hahnemann


Jag har börjat inse att det är mer än bara min mor som läser den här bloggen. 26 unika läsare i torsdags. Hon den där mode-bloggerskan, bimbo-britta eller blondin-bella eller vad hon heter får kanske börja se upp.

Nja, det kanske inte är riktigt samma målgrupp. Men i den här takten så har jag 1000 läsare vid den här tiden nästa år.

Jag är förvånad, när man skriver var och varannan dag (vilket förresten många gör, t.ex. på tidningars ledarsidor osv), så hinner i alla fall inte jag göra någon särskild kvalitetsgranskning, utan skriver texten mer eller mindre rakt av. Ändå finns det snälla människor i min omgivning som tycker jag ska fortsätta. Det påminner lite om en del av de som söker till idol. Ni vet, de som börjar med att säga att deras sånglärare och alla i deras släkt och vänskapskrets tycker att de sjunger fantastiskt. För att sen bryta ut i något fruktansvärt falskt bräkande. Så, antingen har jag väldigt snälla och hänsynsfulla vänner eller så är det jag skriver rätt ok. Nu råkar jag veta att alla mina vänner är snälla och hänsynsfulla.

Kvack-område 3: Homeopati

Jag tänkte knyta an till min tidigare serie och kvackar och deras mediciner. Dels därför att jag påbörjat det och det finns mycket att säga om detta, men också därför att jag dels på cancerfondens diskussionsforum gick i svaromål där han påstår att B17 är svaret på cancerbehandling samtidigt som han förvånas över att det inte finns några forskningsprojekt för det. En kvinna i en av de sjuttielva lymfom/blodcancer grupper som jag är med i på Facebook, förvånar sig över att Grönt te inte slagit igenom i USA. Detta trots att grönt te hjälper till att döda cancerceller och dessutom förbättrar immunsystemet. Man kan tycka det oskyldigt, men det är egentligen ganska syniskt att hävda att något kommer att göra dig frisk eller åtminstone friskare utan att ha några som helst belägg. Att någon berättar att de blivit frisk av att käka tallkottar innebär inte att tallkottar gör dig frisk. När man sedan vänder sig till människor som är desperata därför att den vanliga vården inte klarar att bota dem gör det ännu värre.

Så som den fruktansvärt ödmjuke världsförbättrare jag anser mig vara, kommer här en liten faktaruta om Homeopati.

Homeopatin startades av en tysk vid namn Samuel Hahnemann på 1800-talet. Homeopatin har två grundprinciper. Den första är att man botar lika med lika. Dvs., för att bota en sjukdom så ska medicinen vara något som kan orsaka sjukdomen. Ta t.ex. hög blodtryck, enligt Homeopatin, så botas den med en dekokt som innehåller salt. Den andra principen är att Homeopatiska dekokter är starkare ju mer utspädda de är (så länge dekokten också skakas/vispas på ett särskilt sätt).

En normal Homeopatisk utspädning motsvarar, i fallet med saltvattnet mot högt blodtryck, av att en saltmolekyl späds ut med motsvarande 3 olympiska simbassänger med vatten. Det innebär att de allra flesta med högt blodtryck får en dekokt som inte ens innehåller en enda saltmolekyl. Man hävdar då att vattnet har ett minne (hur vattnet lyckats glömma alla annan skit som funnits i det tidigare har jag inte lyckats hitta någon information om). Det finns även ännu högre grader av utspädning som blir rent löjeväckande då de i princip innebär att en molekyl ska spädas med motsvarande hela universums samlade molekyler. Att de flesta inte direkt avfärdar Homeopatin baserat på dessa grundprinciper kan möjligen förstås om man sätter sig in i patientens situation. Ofta är det personer som inte blivit kurerade av den vanliga skolmedicinen eller som känner att de inte tagits på allvar av de utbildade läkarna. Homeopatiska läkare lägger avsevärt mer tid på sina patienter (lönsamhet får de väl ändå med tanke på att de säljer billiga mediciner dyrt). Så patienten känner sig väl omhändertagen och tror att dekokten kommer lösa hans eller hennes problem. Placebo-effekten är verklig och ger i många fall en upplevelse av förbättring.

Att sedan tomtar som Prins Charles i England stöttar verksamheten och ger den legitimitet trots att han saknar all form av vetenskaplig bakgrund, gör inte saken bättre. Det sägs att även drottningen släpar med sig en drös burkar med vatten då hon ska ut och resa, både för henne och för hennes hundar.

Men man använder väl inte Homeopati för att behandla cancer?

Jovisst, på
http://www.cancure.org/homeopathy.htm kan man läsa att Homeopati är “a tool for empowering someone to heal themselves of cancer. Man säger visserligen att det är helt beroende på hur duktig Homeopat kvacken är och att det görs i kombination med andra nödvändiga behandlingsformer (nej, inte skolmedicin, utan i kombination med andra diet och avgiftningsprogram, näringstillskott m.m.).

Man säger dessutom att Homeopatin är extremt säkert och har inga som helst skadliga bieffekter.

English Version

I have discovered that it is not only my mother who reads this blog. Last week I had 26 different readers in one day. Even though my target group is not that big, I calculated that with the current growth rate I will have more than 1000 unique readers per day, this time next year.

I am a bit surprised actually as when I write every other day (which is quite common if you look at journalists and others), at least I do not have the time to do any quality checks or rework the text before I publish it. Still there are so many kind people around me, which think that I should continue to write this. It sort of reminds me of some of the applicants for Idol. You know the type that says that everyone around them say that they sing great. And when they open their mouths, it sounds just terrible. So, either I have very kind and considerate people around me, or what I write is quite ok. Now I happen to know that all my friends and family are very kind and considerate.

Quack area 3: Homeopathy

Now I going to continue my series on quack medicine that I started a while ago. One reason is that I have started it and should continue, but also because I have had a couple of discussions both on the Swedish Cancer foundation’s discussion forum, where I had to reply to a person that promoted the use of vitamin B17 as the solution for cancer (he also complained over the fact that there are no research projects in the area. Duh), and also on Facebook, where a woman stated that green tea kills cancer cells and improves the lymphatic system (she was also surprised that this had not caught on in the USA).

One could think that this is quite innocent and why bother if people want to believe in things like this. But really, it is quite cynical to state that something will cure your sickness or at least improve on it, where there is no scientific evidence whatsoever. If someone tells you that they have been cured by eating Pretzels that does not mean that Pretzels can cure you. If you then target people that are desperate because the school medicine cannot cure them, makes it even worse.

Now, as the tremendously humble social reformer I am, here is some information about Homeopathy.

Homeopathy was started by a German named Samuel Hahnemann in the nineteenth century. Homeopathy has two main principles. First it assumes that you can cure people with substances that cause same or similar symptoms. So for instance, high blood pressure is cured with salt. The second principle is that the Homeopathic medicine becomes stronger the more it is diluted (you also need to shake and stir it in a certain way). A common dilution would be, for the blood pressure medicine, to take one salt molecule and dilute it in three Olympic size swimming pools of water. Now the probability of a patient actually getting the salt molecule is somewhat low. But they then state that water has some kind of memory and is therefore still effective. How the water manage to forget all the other stuff that has been there, I have not managed to find any information of. There are also even “stronger” medicines that are claimed to be diluted corresponding to one molecule diluted in all the existing molecules in the universe.

It is a bit odd that people do not just dismiss Homeopathy, just based on the information above. However, I think that you can find the answer by looking at it from a patients view. The person that for the first time goes to a Homeopathy practitioner (and yes, I am somewhat speculating), is someone that has tried the conventional medicine and not got the help he or she expected. Now he/she meets a “doctor” that spends much more time listening to the patient. The patient starts to believe in the remedy, and you get the placebo in full effect.

Of course the fact that people like prince Charles in England supports Homeopathy and gives legitimacy, despite that he does not have any scientific background whatsoever, does not help. I also read that the queen drags around a large number of bottles of these water-medicines on her travels. Even her poor dogs are treated with this stuff.

But surely Homeopathy is not used to treat serious conditions such as cancer?

Sure they do. On
http://www.cancure.org/homeopathy.htm you can read that Homeopathy “is a tool for empowering someone to heal themselves of cancer”. They do say that the effect is totally dependent on the skills of the Homeopathy practitioner, and that it has to be done in combination with other necessary treatment. No, not conventional treatment, but dietary- and detox-treatments).

They also say that Homeopathy is totally safe and has no harmful side-effects whatsoever.

Inga kommentarer: