lördag 6 september 2008

Disgusting

Palmmården - The Asian Palm Civet


(English version below)

Igår gick jag till apoteket på Brommaplan för att hämta ut min nya medicin mot illamående, Ondansetron (jag vet, det låter som ett av Darth Vaders vapen med vilket han skjuter ihjäl rymdvarelser med någon superstråle. Troligen har Merck anställt någon Trekkie på deras marknadsavdelning).
Jag hade fått några tabletter från sjukhuset, men hade bara några kvar som skulle räcka till lördagen. På apoteket sa de att de inte hade medicinen, men kunde beställa den och förhoppningsvis kunna få in den till tisdag eller onsdag. Jag sa att det inte var något alternativ. Jag kunde också beställa den och få den hem, eller till postens utlämningsställe. Suveränt, då skulle jag kunna få den om en vecka och kunna hämta ut den på en plats som ligger 500 meter från apoteket.
Jag bad den kontrollera om det fanns något apotek i närheten som hade medicinen. Det enda apoteket i Stockholm som hade den var vid Karlaplan. Eftersom jag har lågt med vita blodkroppar är jag lite infektionskänslig, så att sätta mig på tunnelbanan och åka genom Stockholm en fredagseftermiddag eller möjligen lördag var inget alternativ. De hade ingen möjlighet att buda över medicinen, inte heller kunde de skicka den i en taxi även om jag betalade. Det var bara att sätta sig i en taxi och åka och hämta medicinen. 500 spänn, tack.
Det är sådana här saker som gör att man gärna ser att apoteksmonopolet avskaffas. Man tycker att de borde kunna ge lite mer service. De tre medicinerna jag köpte kostade 2 309 sek (även om det täcks in av mitt högkostnadskort, så skulle de kunna bjuda på en budleverans). Nä, jag ser framför mig att i en framtid när monopolet har avskaffat, att man slår en signal till Nisses Cykel och droger och ber dem skicka beställningen hem till dörren.

Jag har känt mig ganska lat de senaste dagarna, eller möjligen är jag bara trött. Det mesta tar längre tid än det brukar. Bara att duscha när man har ett operationsärr på axeln och ett i ljumsken som inte får bli blött, gör duschning till en ganska tidsödande och komplicerad historia. Sen gör alla cellgifterna att smak och lukt förändras så man tycker det mesta luktar äckligt.

Vad som är äckligt eller inte verkar inte så där helt lätt att definiera. Jäst fisk tycker nog de allra flesta är äckligt, förutom en liten grupp norrlänningar (surströmming) och islänningar (jäst rocka). Jäst druvsaft, dvs. vin, är det nog ingen som tycker är äckligt.
Jag läste i Wikipedia om historiken kring diabetes och om Thomas Willis som 1675 lade till ordet mellitus (Diabetes Mellitus), från det latinska ordet för honung, en referens till den söta smaken på urinen. Smaken! det är äckligt.

Världens dyraste kaffa, Kopi Luwak (finns att köpa från Kahls, för 1500 Sek/kg), skördas inte från kaffebusken. Istället låter man ett mårddjur (palmmården), äta kaffebönan, skita ut den varefter kluttarna samlas ihop och förhoppningsvis tvättas innan de rostas, packas och säljs. Uppenbarligen finns det de som inte tycker det är äckligt.

Ibland har jag undrat vad som gjort mig så kritisk, eller åtminstone är det min grundinställning till sådant som är nytt för mig. Jag tror inte jag föddes med någon sorts gnällgen, utan det är väl något jag utvecklat och förfinat med åren. Jag insåg nog tidigt att det fanns två karriärvägar, parkeringsvakt eller jobba med kvalitet. Så, blev man professionell gnällspik. Fast nu har jag hittat en bättre benämning – Skeptiker.
Jag prenumererar självklart på Skeptics magazine (http://www.skeptic.com/), vilken jag kan rekommendera. De har även en podcast och man kan ladda ner mp3-filer och lyssna på andra professionella och mer erfarna gnällspikar, samt ett nyhetsbrev som kan prenumerera på gratis.

Nä, nu ska jag gå och gnälla på min son lite.

English Version

Yesterday I went to the pharmacy to get some of my new medicine for my nausea. It is called Ondansetron, it sounds like it could be something from Star Trek (I guess Merck has employed an old trekkie in their marketing department). I had gotten a few pills from the hospital, but I was running out of them now and needed some to survive passed Saturday.
At the pharmacist (which is a government run monopoly in Sweden), they told me that they did not have that medicine, but could order it. They would then get it on Tuesday or Wednesday. I could also order it to get it sent home tom me, that is, I would have to get it from the post office which is about 500 yards from the pharmacist. That would take another 2-3 days. I asked if they could search if there were any other pharmacist that had it. They found it at another pharmacist, on the other side of town. I asked if they could get it sent over. The answer was; ”no”. I asked if they could just put in a taxi at my expense and send it over. They said no. So, the only option was for me to take a taxi and get the medicine. It cost me 90 US$/40 UK£. Great!
It is things like this that makes you want to get rid of the monopoly. They should be able to give me some service, especially as the medicines that I “bought” (its covered by my medical insurance) cost 350 US$/195 UK£. I am looking forward to a future where I can just make a call to Bob’s Sports and Drugs and have them send over my medicine.

I have felt quite lazy the last couple of days, could be that I am just tired. Most of the ordinary stuff one does, takes much longer time now. Just getting a shower when you have one scar on your shoulder and two in your groin that should not get wet, makes it so much more complex and time consuming. But then you feel dirty all the time anyway. The chemo changes your taste and smell so everything smells sour and taste sour. Quite disgusting.

Among other things that are disgusting , is fermented fish. Except for those from northern Sweden (that eat fermented herring called Surströmming) and Icelanders (that eat fermented stingrays for Christmas). However, fermented grape juice is apparently ok for everyone, wine that is.

I read in Wikipedia about the history of diabetes (or Diabetes Mellitus which is the full Latin name for it). A guy called Thomas Willis, added the “mellitus” in 1675. Mellitus is Latin and means honey, a reference to the sweet taste of the urine. The taste! That’s disgusting.

Did you know that the most expensive coffee in the world is called Kopi Lowak (you can get it for about 230 US/125 UK£ per kilo. The coffee beans for Kopi Lowak is not harvested from the coffee bushes as ordinary coffee, instead they let the Asian Palm Civet eat the berries. The droppings are then collected (and hopefully washed) and then roasted, packaged and sold. Apparently there are some rich people who do not find that disgusting.

Sometimes I have wondered why I have become so critical, or at least my critical attitude to things that are new to me. I do not think I was born with a whiner gene, but I have probably developed it and refined it over the years. I early discovered that there were to possible careers for a professional whiner, either a traffic warden or work with quality. So, I became a professional whiner. Though I have found a better word for it, Skeptic.
Of course I am a subscriber to Skeptics magazine (http://www.skeptic.com/), which I can highly recommend. They also have a podcast section where you can download mp3-files and listen to other professional and more experienced skeptics, as well as a newsletter. Both you can get for free.

Well, now it is time for me to go and criticize my son for not taking his shower and cleaning his room.
Inga kommentarer: