måndag 3 november 2008

Obama vs McCain(English version below)

Okej, så jag orkade inte gå ut igår, trots att jag föresatt mig att gå en daglig promenad. Men när jag såg all frosten och vad termometern visade, så lockade ett långt varmt bad så mycket mer. Kan inte påstå att mitt samvete påverkades särskilt. Det var bara rätt skönt.
Däremot såg jag att en av mina amerikanska Facebook vänner är en 6-barnsmor som för ett halvår sedan, mitt under sin cancerbehandling, öppnar en tandläkarpraktik. Då blir man lite ödmjuk, även om man vet att det i många fall handlar om ekonomiskt tvång snarare än renodlad ambition. Men ändå. Här sitter man och funderar om man ska orka få ihop den månatliga rapporten eller inte.

Nu tycks svenska media blivit fanatiskt intresserade av det amerikanska presidentvalet. Visserligen är det både spännande och intressant, men när Sveriges Television skickar en hord journalister till Washington för att kunna intervjua svenska direktörsfruar eller politiska giganter som Dolph Lundgren, så undrar man om det inte gått lite för långt.Valet är rätt fascinerande, inte bara för att kandidaterna ligger långt till höger om de flesta partier i väst Europa, utan också därför att kandidaterna i sig är intressanta. En 71 årig f.d. militär och en afroamerikansk kommunalpolitiker. Och deras vice kandidater är ännu mer intressanta (en trött politiker som tenderar till att säga för mycket, och en kreationist, abortmotståndare och religiös fundamentalist). Men nu verkar man kommit in i ett läge där den ena kandidaten i desperation försöker smutskasta den andra (det handlar inte om vad man själv ska tillföra utan mer om hur illa det kommer att gå om den andre väljs in).

Ett hot gäller Nisse rörmokare (Joe the plumber), den stackaren som om Obama blir vald kommer tvingas betala högre skatt på inkomster över 1.9 Msek. Det måste vara hemskt. Eller när man upptäckte att McCain ägde 8 fastigheter och 12 bilar tillsammans med sin fru, så var det ändå inte det man reagerade på, utan på att han ägde en Volkswagen och en Honda (alltså två icke-amerikanska bilar).

Så, McCain och Palin verkar så hemska så de flesta i Europa tycks nästan okritiskt föredra Obama. Det finns svagheter i hans politik som kanske inte kommer fram så mycket. Han är religiös, han är för dödsstraffet, han säger sig främst måna om medelklassen, han vill satsa mer på utbildning och på (allmän) sjukförsäkring, han vill höja skatten för de 5% rikaste och sänka den för de övriga 95%. Och detta samtidigt som landet har en skuld på 10 000 000 000 000 dollar (tio tusen miljarder dollar) och är på väg in i den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Där kan man snacka om att ha ett utmanande jobb.English Version

Ok, so I did not keep my promise to take a daily walk. But when I saw the frost outside and the low temperature on the thermometer, then a hot bath seemed much more tempting. And it was really nice actually.

I discovered that one of my Facebook friends, who also got lymphoma, has 6 children and opened a dental practice 5 months ago, in the middle of her chemo treatment. Even if she might have been forced to it for financial reasons, it is really something to admire. I myself, is sitting wondering if I am going to manage to do my monthly report or not (lazy ol’ fart).

Swedish media seems to have got into frenzy over the presidential election. I can admit that it is quite interesting and exciting, but when the Swedish state television sends a large group of journalists to Washington just to be able to interview wives of Swedish CEOs and political giants like Dolph Lundgren, I think it may have gone too far.

The election is quite fascinating from a European point of view. Both candidates are quite far to the right, where Sarah Palin is so far to the right that she is risking to fall off the edge. So, we have one 71 year old ex military and one Afro-American Chicago politician. And the vice presidential candidates are even more interesting, on old guy who tends to talk too much and one creationist, anti-abortionist and, religious fundamentalist.

One argument in the debate I find quite interesting, and that is that if Obama is elected the poor “Joe the plumber” will get a tax increase on everything he earns above 250 000 dollars. Poor man.

However, McCain and Palin are mostly viewed as being either as awful as Bush or worse (at least according to European media), but that does not necessarily make Obama great. He is still religious, he is for the death penalty, he says he will focus on the middle class, he will increase spending on education, reform the health insurance system, he wants to increase taxes for the 5% richest and lower taxes for the remaining 95%. And all this at the same time as the country has a debt of 10 000 000 000 000 Us dollars (ten trillion) and is heading straight in to the deepest depression since the 30s. Talk about a challenging job.

Inga kommentarer: