tisdag 18 november 2008

Bloggistens synliggörande


(English version below)

Idag vill jag börja med att synligöra bloggens betydelse för ett människovärdigare samhälle. Som bloggare söker jag ge röst åt det spruckna och undanskuffade. Ibland tror jag att det är det mest radikala i en tid där mänsklig erfarenhet är så impopulärt.

Vi är alldeles för låsta vid redovisning och revision enligt gamla mönster och strukturer. Istället för att stirra oss blinda på siffror, intäkter, antal läsare till största ekonomiska effektivitet måste vi på allvar utmana tanken på hur man skulle organisera bloggandet på ett annat sätt och modernisera den bloggmässiga revisionen.

Man bör inrätta en grupp norrkonsulenter som jobbar för att sprida bloggar till barn, ungdom och vuxna i de nordligaste länen. För att arrangera blogg-access i kommuner som Sorsele, Gäddede och Ånge behövs mer pengar. Man kan fråga sig vad som händer om bloggen vänder ryggen mot norrlands inland. Ett beprövat och billigt och effektivt sätt för att öka utbudet av bloggaccess är att staten och landstingen ökar sina stöd till bloggare som arrangerar fria bloggsajter.

Ett annat förslag är att bidragsstöda ettårskontrakt, s.k. residencies för bloggare på alla statliga institutioner. Dvs en bloggare ska kunna arbeta på en annan blogg med full betalning under ett år.

Stöd och uppmuntra även bloggar som ingen vill läsa. Byt fokus från bloggläsare till bloggare.
Livstidslön till alla bloggare. Skattebefria all bloggverksamhet. Lika stort statligt stöd till bloggverksamhet som till sport. Subventionera bloggares datorer. Hyresbefrielse för lokaler där bloggar produceras.

Ja, det är nog bäst jag slutar här innan någon blir alldeles övertygad om att något slagit slint.

Byt ut orden ”blogg”, ”bloggare” etc. i texten ovan mot ordet ”kultur” och ”kulturarbetare”, så får ni ett stickprov av vad den nya skuggutredningen (Den alternativa kulturutredningen) tycker om hur kultur skall hanteras och finansieras i Sverige.

I en tid när hela världen hamnat i en finansiell kris, länder störtdyker in i en lågkonjunktur och troligen en depression, när tiotusentals varslas, blir arbetslösa, förlorar sina hem. Ja, då slåss man för att mer skattepengar ska gå till att finansiera konstyttringar som ingen vill se, ingen vill betala för på platser där ingen bor. Man vill sätta ihop stora kulturarbetargrupper som får arbeta på långtidskontrakt med vad de själva vill oberoende av om någon är intresserad av resultatet eller inte. Dels därför att man på så sättet sysselsätter så många andra (jag antar att de menar alla vi andra som tvingas arbeta och betala skatt för att försörja dem), dels därför att med en fri men ändock statligt finansierad kultur, så blir kommunikationen mellan människor så mycket bättre, människovärdigheten kommer tillbaka, det blir fred på jorden och alla människor lyckliga. Se vidare http://www.skuggutredningen.se/web/pages/inkomna.php.

Visst är kultur viktig, men det måste ju också finnas dem som drar in lite pengar till statskassan. T.ex. så jag kan få min sjukpenning och mina läkemedel betalada. Men snacka om dålig tajming.

För övrigt så har väl dagen inte varit den bästa. Jag hörde från en kompis att en av de tidigare cheferna på jobbet: Ingvar Larsson, hade avlidit, bara 57 år gammal. Det stod inte hur, men oavsett det är det tråkigt när någon går bort i förtid. Tankarna går givetvis till hans maka och 5 barn.
De senaste dagarna har jag gått omkring med en lite retlig hosta och lite tungt att andas tidvis. Det är inte någon infektion, även om jag ett tag trodde det när temperaturen gick från 37.1 till 37.3 på 10 minuter. Men när den sedan stannade där så insåg jag att det inte var det. Återstår då att det är återbildningen av slemhinnor som retar och bildar slem i bronkerna (eftersom hostan kom redan när jag kom hem från sjukhuset), eller så är det en liten blodpropp i lungan (inte helt otroligt med tanke på alla andra proppar jag har i bröstet och det höga kolesterolvärdet). Eller så är det alternativet jag inte vill tänka på. Om det inte blir sämre men ändå kvarstår nästa vecka så ska jag höra med läkaren på dagvården dit jag ska för blodprover, vad det kan vara. Fingers crossed.

Och ändå, så borde det vara vad som helst utom det. Förra gången tog det 6 månader, att det nu efter en dunderkur av cellgifter skulle komma tillbaka så snabbt är helt enkelt inte logiskt eller trovärdigt. Men man kan inte låta bli att oroa sig.

English Version

The Swedish government is doing an investigation and review of the Swedish culture, and especially on how tax money is spent on different forms of culture.
At the same time a group of people working in independent theater groups and other culture organizations, groups and so on, started a parallel review and investigation. Of course with the perspective of those being financed by tax money and those who are not financed by tax money but argue that they should.

So, at the same time the world is being hit by a financial crisis unheard of since the 1930s, where people are losing their jobs, their homes, these guys argue that culture, and especially those forms of culture that are not asked for, nor having anyone wanting to pay for, to be financed so that they can be spread to areas of the country where nobody lives.

As, part of their arguments is of course that culture improves communication between people, improving respect for human rights and ultimately peace on earth and everybody's happiness.
Of course culture is important, but not everybody can sit all day and read my blog. Some one needs to be out there working and paying tax, so that I can get my sickness benefits and medical bills paid.

Well, the timing for the review was pretty awful.

Today has not been the best of days. The weather was awful; it got dark already at 3.30 pm. Then a friend told me that one of the former managers at work had passed away only 57 years old. I read the obituary, but it did not say how. It is sad when someone dies so young. My thoughts go to his wife and 5 children.

The last couple of days I have had a cough and from time to time a bit hard to breath. I know it is not an infection (no fever). I am still guessing it has to do with the recovery of my mucous membranes and that it could cause irritation and maybe fluid in the lungs, secondly it could be a small blood clot in my lungs causing it (not improbably with all my clots I have in my chest and the high cholesterol level). And then there is the alternative I do not want to think about.
If it does not get better until next week, I will try to meet one of my doctors next week when I go for some blood tests. Fingers crossed.

Still, medically, logically, time wise it should be anything but that. Last time it took 6 months to come back. And after all these much heavier chemo sessions, that it should be back after just a month I just cannot believe. Still, you cannot stop worrying.

Inga kommentarer: